Digiqole ad

กคช. จับ แจก จริง !! ครั้งที่ 2 ให้ลูกบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรการ 0.01

 กคช. จับ แจก จริง !! ครั้งที่ 2 ให้ลูกบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรการ 0.01

นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีจับสลากรางวัลโปรโมชั่นลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรการ 0.01 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,616 รางวัล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโอนกรรมสิทธิ์เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง ร้อยละ 0.01 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Advertisement


การจับสลากรางวัลโปรโมชั่นฯ ครั้งที่ 2 ได้ใช้วิธีการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากคอมพิวเตอร์ (Random)
โดยดึงข้อมูลรายชื่อลูกค้าที่เหลือจากการจับสลาก ครั้งที่ 1 รวมกับรายชื่อลูกค้าที่โอนฯตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563 – 15 ธันวาคม 2563 แบ่งรางวัลออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ โทรทัศน์สี LED 40 นิ้ว จำนวน 3 รางวัล, ตู้เย็นขนาด 5 คิว จำนวน 3 รางวัล, เตาไมโครเวฟ จำนวน 20 รางวัล, จักรยาน จำนวน 20 รางวัล
พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 70 รางวัล และพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่น 41 ปี กคช. จำนวน 2,500 รางวัล (รวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท) โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 25 มกราคม 2564 ทาง www.nha.co.th

Advertisement
Facebook Comments

Related post