Digiqole ad

“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” ผนึกพลัง “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” ร่วมส่งกำลังใจกับ กิจกรรม “หนึ่งคำพูด…ล้านกำลังใจ” ถึงโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ

 “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” ผนึกพลัง “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” ร่วมส่งกำลังใจกับ กิจกรรม “หนึ่งคำพูด…ล้านกำลังใจ” ถึงโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ
Social sharing
Digiqole ad

“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป” ผนึกกำลัง “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” ร่วมส่งกำลังใจกับ กิจกรรม “หนึ่งคำพูด…ล้านกำลังใจ” ถึงเหล่านักรบเสื้อขาวและผู้ป่วยในสถานการณ์ที่คนไทยต้องเผชิญภาวะวิกฤต ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ การส่งต่อกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดในรอบแรก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต ซึ่งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้เสียสละและเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จึงได้จัด กิจกรรม “หนึ่งคำพูด…ล้านกำลังใจ”

ซึ่งเป็นการเขียนข้อความให้กำลังใจน่ารักๆ แต่ล้นไปด้วยความรู้สึกจากใจบน ถุงป๊อปคอร์น ทู โก และ ป๊อปสตาร์ สแน๊ค สินค้าใหม่ล่าสุดกับเอกลักษณ์ความอร่อยของป๊อปคอร์นโรงหนังที่ไม่เหมือนใคร มอบให้แก่ให้ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแทนคำขอบคุณและส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่เสียสละมาร่วมทำหน้าที่สำคัญนี้ และพร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงหายอย่างปลอดภัย ให้กับ 15 โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ คือ โรงพยาบาลสระบุรี, โรงพยาบาล สิชล, โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลพังงา, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลหนองบวลำภู, โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์, โรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลหนองคาย, โรงพยาบาลหนองบัวลำภู, โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ ขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา และ โรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยความมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว จากความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน #เราพร้อมจะสู้ไปกับทุกท่าน #เราจะก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Facebook Comments

Related post