Digiqole ad

เอ็ม บี เค รับเกียรติบัตรองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม ฯ

 เอ็ม บี เค รับเกียรติบัตรองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม ฯ
Social sharing

Digiqole ad

เอ็ม บี เค รับเกียรติบัตรองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม ฯ

นางสาวพุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้มอบ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งเป็นต้นแบบของการส่งเสริม สนับสนุนและสรางคุณค่าให้กับคนพิการ ณ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post