Digiqole ad

เอ็นเอ็กซ์ เวียดนาม เปิดตัวบริการขนส่งทางรางเส้นทางเหนือ-ใต้ในเวียดนาม

 เอ็นเอ็กซ์ เวียดนาม เปิดตัวบริการขนส่งทางรางเส้นทางเหนือ-ใต้ในเวียดนาม
Social sharing

Digiqole ad

โตเกียว, :

ให้บริการทุกวัน ครอบคลุมระยะทาง 1,700 กม. ระหว่างฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ในเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง 

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (เวียดนาม) จำกัด หรือ Nippon Express (Vietnam) Co., Ltd. ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าเอ็นเอ็กซ์ เวียดนาม (NX Vietnam) บริษัทในเครือนิปปอน เอ็กซ์เพรส โฮลดิงส์ อิงค์ (NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.) ได้เปิดตัวบริการขนส่งทางรางเส้นทางเหนือ-ใต้ระหว่างฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา

ความเป็นมาในการพัฒนาบริการนี้

เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างน่าทึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความต้องการด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งการผลิตและการค้าปลีก เครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมภาคเหนือและใต้ของเวียดนามจึงเป็นที่ต้องการมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นเส้นทางสำคัญระหว่างฐานการผลิตกับแหล่งบริโภค ส่งผลให้การจราจรทางถนนในเวียดนามประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างรุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งเพิ่มระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งด้วยรถบรรทุก นอกจากนี้ กฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเวียดนามเมื่อปี 2565 ก็กำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องทุ่มเทความพยายามมากยิ่งขึ้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้และตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ของลูกค้า ทางเอ็นเอ็กซ์ เวียดนาม จึงได้เปิดตัวบริการขนส่งทางรางที่ครอบคลุมระยะทาง 1,700 กม. ระหว่างฮานอยทางภาคเหนือกับโฮจิมินห์ซิตี้ทางภาคใต้ในเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง (*1) โดยการขนส่งทางรางสามารถขนส่งสินค้าปริมาณมากโดยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุกมาก ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

ภาพรวมของบริการขนส่งทางราง

เส้นทาง: ระหว่างฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ (ประมาณ 1,700 กม.)

ความถี่ในการขนส่ง: ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

ระยะเวลาขนส่ง: ประมาณ 48 ชั่วโมง (ระหว่างสถานี Yen Vien ในฮานอย กับสถานี Song Than ในโฮจิมินห์ซิตี้)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: ประมาณหนึ่งในห้าเมื่อเทียบกับการขนส่งด้วยรถบรรทุก (*2)

คุณสมบัติของบริการนี้

คุณภาพการขนส่งที่เชื่อถือได้: ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรติดขัดน้อยกว่า ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับซัพพลายเชน

ความถี่ในการขนส่งสูง: ให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์

ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น: รองรับการขนส่งสินค้าจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความยั่งยืนของลูกค้า

ทั้งนี้ เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป (NX Group) จะยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการโลจิสติกส์คุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป ในขณะเดียวกันก็พยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างสังคมที่ยั่งยืน และเติบโตไปพร้อมกับชุมชนท้องถิ่นทั่วโลก

หมายเหตุ:

(*1) ระยะเวลาขนส่งนี้เป็นระยะเวลาระหว่างสถานี Yen Vien ในฮานอย กับสถานี Song Than ในโฮจิมินห์ซิตี้ โดยบริการขนส่งแบบ door-to-door จะใช้เวลารับและส่งสินค้าเพิ่มเติม

(*2) คำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งระหว่างฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ โดยใช้ NX-GREEN Calculator (เครื่องมือคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)

https://www.nipponexpress.com/service/transportation/solutions/it/nx-green.html

Facebook Comments


Social sharing

Related post