Digiqole ad

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเเผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำหนดพื้นที่ควบควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเเผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำหนดพื้นที่ควบควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเเผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 กำหนดพื้นที่ควบควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ดังนี้
Advertisement
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดนครปฐม
3. จังหวัดนนทบุรี
4. จังหวัดปทุมธานี
5. จังหวัดสมุทรปราการ
6. จังหวัดสมุทรสาคร
7. จังหวัดนราธิวาส
8. จังหวัดปัตตานี
9. จังหวัดยะลา
10. จังหวัดสงขลา
Download คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ได้ที่
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/2nfy3

Related post