Digiqole ad

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒฯจัดศูนย์บริการฉีดวัคซีน”ซิโนฟาร์ม”สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒฯจัดศูนย์บริการฉีดวัคซีน”ซิโนฟาร์ม”สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ
Advertisement

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เครือข่ายคนพิการอารยสถาปัตย์ ธพส.และ เอไอเอส จัดศูนย์บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 5,000 ราย ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่

Advertisement

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรจิตอาสา ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และเครือข่ายคนพิการอารยสถาปัตย์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ลงพื้นที่ภาคสนามจัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 5,000 ราย เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้พิการ ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เกียรติเข้าเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนฯในวันนี้ด้วย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีน”ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนฯ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ พระภิกษุและนักบวช รวมถึงประชาชนในชุมชนกลุ่มพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนฯ โดยการฉีดวัคซีนในวันนี้ได้นำระบบการฉีดวัคซีนภาคสนามรูปแบบใหม่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันพัฒนากับ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) นำTablet และ Card Reader มาใช้ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล โดยผู้รับบริการฉีดวัคซีนนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จ ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ พยาบาล และแพทย์เป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนเอง ซึ่งเป็นระบบที่เคยนำมาใช้เมื่อครั้งลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 ภาคสนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมสานหัวใจแบ่งปันวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/qz04z

Related post