Digiqole ad

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน KICK OFF งานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือน

 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน KICK OFF งานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือน
Social sharing

Digiqole ad

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือน จัดโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาส ให้ลูกค้ากลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SM) และลูกค้าสถานะ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ เข้าเจรจากับธนาคาร

โดยมีบุคลากรจากศาลเป็นคนกลางในการประนีประนอม โดยการเจรจาขอประนอมหนี้กับเจ้าหน้าที่ ธอส. ครบจบในวันเดียว แบบ One Stop Service ลดขั้นตอนกระบวนการทางศาล ทำให้ลูกค้าสามารถรักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไป พร้อมมอบนโยบายให้ ธอส. เร่งแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับลูกค้า และปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในช่วงครึ่งปีหลัง ปี 2567 กว่า 160,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนให้กับประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาล โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยในวันนี้ (1 กรกฎาคม 2567) การที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือน ณ ธอส. สาขานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งภายในงานจะมีบูธ ธอส. รักษาบ้านให้คนไทย เปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SM) และลูกค้าสถานะ NPL ของ ธอส.
ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดได้ตามปกติ มีโอกาสเข้ามาเจรจาขอประนอมหนี้ ตามมาตรการต่าง ๆ ของ ธอส.

โดยมีบุคลากรศาลเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถแก้ไขหนี้กับ ธอส.
ได้ครบจบในวันเดียว แบบ One Stop Service ซึ่งบุคลากรศาลที่มาร่วมเปิดโต๊ะเจรจาประนอมหนี้ในครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลับมามีความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดได้ตามปกติ ทำให้ลูกค้ายังคงรักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไป

“ความร่วมมือของ ธอส. และสำนักงานศาลยุติธรรมในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญที่หน่วยงานรัฐ บูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีภาระหนี้สินลดลง รัฐบาลและกระทรวงการคลัง จึงมั่นใจว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะมีประโยชน์
กับประชาชน และลูกค้าของ ธอส. ในการแก้ไขปัญหาหนี้ของตนเองได้รวดเร็วมากขึ้น ลูกค้าไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาล และลูกค้าสามารถเลือกเข้ามาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของธนาคาร ที่เหมาะสมกับลูกค้าอีกด้วย” นายพิชัย กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือน ธอส. ยังจัดบูธ ธอส. โรงเรียนการเงิน สำหรับให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม สำหรับผู้ที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย, บูธให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายรัฐบาลของ ธอส. อาทิ สินเชื่อบ้าน Happy Home, สินเชื่อบ้าน Happy Life และ สินเชื่อบ้าน Mild Home และ บูธกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่ง ธอส. ดำเนินโครงการสร้าง/ซ่อม
ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ในการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังได้ประชุมมอบนโยบายให้ ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 กว่า 160,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

Facebook Comments


Social sharing

Related post