Digiqole ad

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564
Social sharing

Digiqole ad
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปี 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ www.vichaisrivaddhanaprabha.com/scholarship-th ส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ถึง มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันนี้  –  31 มีนาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-677-8888 ต่อ 1221, 1222
Facebook Comments


Social sharing

Related post