Digiqole ad

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จเปิดงาน TO BE NUMBER ONE

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จเปิดงาน TO BE NUMBER ONE
Social sharing

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ รวมถึงการแสดงของเด็กและเยาวชนตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งเข้าร่วมงาน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานราชการ และเอกชน ร่วมถวายการต้อนรับ ในการนี้ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด เฝ้ารับเสด็จพร้อมถวายมาลัยข้อพระกร ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี (รายละเอียดพร้อมภาพประกอบตามแนบ) มาเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาเผยแพร่ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Facebook Comments

Related post