Digiqole ad

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ” ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู” จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่

 “ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ” ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู” จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่
Social sharing

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหูในฐานะประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วย ภริยา และครอบครัว ได้ร่วมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดบกน้อย
ถนนพหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี  โดยมี นายถนอม ขำขาว ผู้จัดการมูลนิธิพระราหู ,สจ.กษิดิ์เดช ชวาลสันตติ อ.หล่มสัก,นายทวีศกดิ์ อยูถาวร ว่าที่นายก อบต.บัวลอย,นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการ นายก อบจ. นครสวรรค์,สจ.ถวิล เจริญคง อ.เก้าเลี้ยว, สจ.ดร.กัลย์ชพร รอดบำรุง เขต 2 อ.ชุมแสง, สท.สถาพร วายุภาพ กำแพงเพชร,กำนันประทีป ยิ้มแพร ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว,ว่าที่ นายก อบต.พันลาน นายงาม แสนมุข อ.ชุมแสง รวมทั้งญาติรักมิตรสหาย และ เพื่อนกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป มาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้

โดยมีผู้เข้าร่วมบรรพชา อุปสมบทหมู่ ดังนี้

1.นายศราวุฒิ นิลสุพรรณ ฉายาธานิโย แปลว่าผู้ควรแก่ฐานะ
2.นายศักดิ์สิทธิ์ ลางเหลือง ฉายาปภาโส แปลว่าผู้มีแสงสว่าง
3.นายกฤษฎา วายุภาพ ฉายานรินโท แปลว่า ผู้เป็นจอมคน
4.นายกฤษณะ ดีขัน ฉายาณฏฐิโก แปลว่าผู้มีความเจริญ
5.นายชัยณรงค์ เต็นภูษา สุภัทโท ผู้เจริญด้วยดี                                                                                                                                                                                            6.นายเสกสรรค์ อินดี ฉายาผาสุโก แปลว่าผู้มีความสำราญ
7.นายกรกฤษ สุขเอม บวชสามเณร

ในการนี้ได้รับเมตตาจาก พระครูเกษมสิกขการ เจ้าคณะตำบลโคกตูม เจ้าอาวาสหนองแซงใหญ่ พระอุปัชฌาย์ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

Facebook Comments

Related post