Digiqole ad

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย บอกเล่า 5 ขั้นตอนรักษ์โลก ส่งขวด PET ไปรีไซเคิล

 ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย บอกเล่า 5 ขั้นตอนรักษ์โลก ส่งขวด PET ไปรีไซเคิล
Social sharing

Digiqole ad

รู้ไหมว่า ประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากถึง 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน หรือเพียง 25% เท่านั้น ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี[1]

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เราตระหนักถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์พลาสติกในการปกป้องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดจากการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างไม่เหมาะสมมาโดยตลอด เรามุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกใหม่ และส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable Packaging Management) ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างเหมาะสม ตลอดจนการเก็บกลับขวด PET ใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิลกลับมาผลิตเป็นขวดอีกครั้ง หรือที่เรียกกันว่า “ขวด rPET” (Recycled PET bottles) หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เราจึงขอแนะนำหลักการ 3R (Reduce-Reuse-Recycle) และ 5 ขั้นตอน “รักษ์โลก” เพื่อแยกขวด PET ที่ใช้แล้ว ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยทุกคนสามารถทำตามได้ง่าย ๆ

หลักการ 3R (Reduce-Reuse-Recycle)

  • Reduce (ลดการใช้) การลดปริมาณการใช้พลาสติกและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เช่น ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหรือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้
  • Reuse (ใช้ซ้ำ) การใช้ซ้ำ เช่น ใช้ถุงพลาสติกใส่ของหลาย ๆ ครั้ง หรือการนำกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ซ้ำเพื่อเก็บของหรือใส่อาหาร รวมถึงการประดิษฐ์สิ่งของใหม่ ๆ จากวัสดุใช้แล้ว อาทิ กระถางต้นไม้จากกระป๋องอลูมิเนียม
  • Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) การคัดแยกขยะและนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาแปรรูปเป็นของที่ใช้ใหม่ได้ เช่น การรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ให้กลายเป็นขวดจากพลาสติกรีไซเคิล 100% (ขวด rPET 100%) ซึ่งสามารถนำมาใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานของหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารระดับสากล รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยด้วย ซึ่งปัจจุบัน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย นำขวด rPET 100% มาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มเป๊ปซี่ขนาด 550 มล. และ 1,450 มล. รวมถึงชาอู่หลงพร้อมดื่มทีพลัสทุกรสชาติ ขนาด 490 มล. และ 500 มล. ด้วย

5 ขั้นตอน รักษ์โลกง่าย ๆ คัดแยกขวด PET ที่ใช้แล้ว เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

  1. สังเกตขวดพลาสติก PET ใส ไม่มีสี ที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 1 ใต้ขวด
  2. ดื่มน้ำให้หมด
  3. บีบขวดให้แบน
  4. ปิดฝาขวดให้เรียบร้อย
  5. นำไปทิ้งที่ถังสำหรับขยะรีไซเคิลหรือจุดรับเพื่อส่งต่อไปรีไซเคิลตามกระบวนการ

ปัญหาขยะพลาสติกเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ เพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของใครคนใด คนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ดังนั้น สิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้คือร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการใช้ในชีวิตประจำวัน และเริ่มต้นคัดแยกขยะอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวด PET ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% เพียงเท่านี้ เราทุกคนก็สามารถเป็นพลังสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

 

#####

Facebook Comments


Social sharing

Related post