Digiqole ad

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม”

 กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม”

 

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า
ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของคนทุกระดับ เพื่อช่วยในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และรับมือกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนาบริการด้านประกันสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล และเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขภาพของคนไทย ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Most Innovative Health Insurance Company) จากเวที International Finance Awards 2020 ซึ่งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่องค์กรในอุตสาหกรรมการเงินที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก จัดโดย International Finance นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

Advertisement

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมหรือ Most Innovative Health Insurance Company 2020 จากนิตยสาร International Finance ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันสุขภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและมอบบริการที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุด

“โดยในปี 2563 เราได้แนะนำผลิตภัณฑ์ ‘บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ’ (BLA Smart CI) แบบประกันชีวิตพร้อมสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงถึง 20 โรค ซึ่งสร้างความแตกต่างด้วยการเปิดตัวพร้อมกับแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life ที่ใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนและสมาร์ทวอทช์ในการบันทึกข้อมูลสุขภาพและข้อมูลการเดินของผู้เอาประกัน เพื่อเก็บคะแนนจากทุกก้าวนำไปใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันปีต่อไปหรือแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยแผนประกันนี้นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากปัญหาสุขภาพที่คาดไม่ถึงแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เอาประกันได้ออกกำลังกายด้วยการเดินเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ทำให้คนในสังคมเกิดความวิตกกังวลทั้งในด้านผลกระทบต่อสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล กรุงเทพประกันชีวิตยังได้มอบความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันสูงสุด 30 วัน เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้เอาประกันของบริษัทฯ โดยไม่คิดเบี้ยประกันเพิ่มเติมอีกด้วย”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาบริการในด้านต่าง ๆ ให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ของคนในสังคมไทย ได้แก่ การนำระบบ Online Voice Confirmation มาใช้ในการนำเสนอแบบประกัน ไปจนถึงการยืนยันการทำประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม การส่งเอกสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการออกเอกสาร เช่น กรมธรรม์ ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดปริมาณขยะ การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้เอาประกัน โดยร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ และการจัดโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง (Bridging Loan) สำหรับลูกค้าที่กรมธรรม์ใกล้ครบกำหนด สามารถกู้เงินเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง

กรุงเทพประกันชีวิต มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน สู่การเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Advertisement
Facebook Comments

Related post