Digiqole ad

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจสอบข้าว 10 ปี ในโครงการจำนำข้าว ไม่พบสารปนเปื้อน และมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างจากข้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจสอบข้าว 10 ปี ในโครงการจำนำข้าว ไม่พบสารปนเปื้อน และมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างจากข้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน
Social sharing

Digiqole ad
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจสอบข้าว 10 ปี ในโครงการจำนำข้าว ไม่พบสารปนเปื้อน และมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างจากข้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน
.
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยผลการตรวจสอบข้าวตัวอย่างที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นข้าวที่เก็บไว้ 10 ปี ในโครงการรับจำนำข้าว จำนวน 2 ตัวอย่าง นำมาตรวจสอบร่วมกับข้าวที่กรมวิทย์ฯ ได้ซื้อจากร้านค้ารอบกระทรวงฯ อีก 2 ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวอย่างควบคุมในการเปรียบเทียบกับข้าวที่ประชาชนบริโภคอยู่ทุกวัน ดำเนินการตรวจสอบครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1.ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม คือการดูลักษณะทั่วไป ดูลักษณะสี กลิ่นของเมล็ดข้าว และดูสิ่งแปลกปลอม เช่น แมลง ซากแมลง ชิ้นส่วนแมลง หิน กรวด เป็นต้น 2.ด้านความปลอดภัย จะตรวจสารพิษจากเชื้อรา เช่น สารอะฟลาท็อกซิน ทั้ง 5 สายพันธุ์ สารตกค้างที่เหลือจากการรมข้าว สารเคมีที่มีข้อกำหนดต้องตรวจตามมาตรฐานการเกษตร 250 ชนิด การตรวจโลหะหนัก และ 3.ด้านคุณค่าทางโภชนาการ ที่ประกอบด้วยสารอาหารและแร่ธาตุ
.
ผลการตรวจสอบด้านคุณภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม พบว่า ตัวอย่างข้าวทั้ง 4 ตัวอย่าง มีตัวอย่างที่ไม่พบสิ่งมีชีวิตอยู่ตัวอย่างเดียว คือ ข้าวสารใหม่ที่เป็นตัวอย่างควบคุม ส่วนอีก 1 ตัวอย่างเป็นข้าวเก่าที่ซื้อจากร้านค้าก็มีมอดปนอยู่แต่ไม่มาก แต่ตัวอย่างข้าว 2 ตัวอย่าง ที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมา พบว่ามีเศษขาแมลงและมีมอดอยู่ ทั้งนี้ หากพิจารณาตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4000-2560 ระบุไว้ว่าข้าวหอมมะลิไทยต้องปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิต ดังนั้น ถ้าเอามาตรฐานสินค้าเกษตรมาเทียบ ก็จะไม่ผ่าน 3 ตัวอย่าง คือ ข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ และข้าวเก่าในร้านค้า
.
ด้านที่ 2 ด้านความปลอดภัย ตรวจสารอะฟลาท็อกซิน (B1+B2+G1+G2) และเชื้อราอีก 7 ตัว ได้แก่ Deoxynivalenol, Fumonisins (B1+B2) , Ochratoxin A, Citrinin, Trichothecenes HT-2 toxin, Trichothecenes T-2 toxin และ Zearalenone พบว่า การตรวจครั้งแรก ไม่พบสารตกค้างดังกล่าว จึงมีการตรวจซ้ำอีก 1 รอบ ก็ไม่พบสารตกค้างเช่นกัน ส่วนการตรวจหาสารตกค้างของสารรมควันได้ตรวจครบ 3 ตัว ได้แก่ hydrogen phosphide, bromide ion และ ethylene oxide และเพิ่มการตรวจสารกำจัดศัตรูพืช 250 ชนิด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใช้ตรวจในกองด่านอาหารและยา ผลปรากฏว่า ไม่พบเช่นกัน ส่วนการตรวจโลหะหนัก อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย มีความปลอดภัย แม้จะพบสารตะกั่วที่ 0.009 ในทั้ง 4 ตัวอย่าง แต่ก็น้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.2 อยู่ถึง 200 เท่า เช่นเดียวกับตรวจหาสารหนู ที่พบว่าตัวอย่างข้าวจากกระทรวงพาณิชย์พบที่ 0.126 และ 0.146 และข้าวตัวอย่างควบคุม 2 ตัวอย่าง พบที่ 0.151 และ 0.122 ซึ่งน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.2 ดังนั้น ด้านโลหะปนเปื้อนจึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
.
ในด้านคุณค่าทางโภชนาการ จะเห็นว่าตัวอย่างข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาทั้ง 2 ตัวอย่าง และ 2 ตัวอย่างที่ซื้อมาจากรอบกระทรวงฯ มีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกันทั้งวิตามินและแร่ธาตุ
.
นายแพทย์ยงยศ ย้ำว่า การตรวจสอบครั้งนี้เป็นผลตรวจอย่างตรงไปตรงมา โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นอิสระ ตนในฐานะอธิบดีไม่เคยไปบอกหรือสั่งให้มีการตรวจ หรือกดดันแต่อย่างใด พร้อมได้ยืนยันกับผู้บริหารของกรมวิทย์ฯ ว่าการแถลงข่าวจะต้องเป็นไปตามที่นักวิทยาศาสตร์ในห้องแล็บส่งผลมา จะไม่มีการแถลงที่บิดพลิ้วจากผลตรวจแม้แต่รายการเดียว
.
ด้าน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันการเก็บตัวอย่างข้าวส่งตรวจเป็นไปตามกระบวนการและโปร่งใส โดยได้ว่าจ้างเซอร์เวเยอร์กลางที่เชื่อถือได้ บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่มีผลงานการตรวจสอบมาตรฐานในหลากหลายประเทศ ทั้งยุโรป อเมริกา แอฟริกา กระบวนการทั้งหมดอยูในสายตาสื่อมวลชน จึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ ทั้งนี้ ข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังมาเป็นระยะเวลานาน อาจมีสิ่งปนเปื้อนได้ ผู้รับซื้อข้าวจะต้องนำไปปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน หากมีการส่งออก ก็จะมีสำนักมาตรฐานการส่งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจสอบ
.
ด้าน นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้ความชัดเจนต่อกรณีข้าวในโกดังที่จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการรับจำนำข้าวว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานสามารถจำหน่ายได้ มีสารอาหารเทียบเท่าข้าวที่ขายตามท้องตลาดปัจจุบัน ไม่มีสารเคมีตกค้าง และการปนเปื้อนจากเชื้อรา สอดคล้องกับที่มีสื่อมวลชนได้นำไปทดสอบกับห้องตรวจเอกชนก่อนหน้านี้ จึงสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งระบายข้าวทั้ง 2 โกดัง เพื่อนำรายได้กลับเข้ารัฐในราคาที่เหมาะสม และคลี่คลายปัญหาการระบายข้าวที่ค้างคาเกินความจำเป็นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้ประเทศเสียโอกาสไปมาก
.
“อยากให้กลุ่มที่มีอคติกับโครงการรับจำนำข้าวมูฟออน เลิกวิพากษ์วิจารณ์เสียๆหายๆ เลิกทำลายความน่าเชื่อถือของข้าว และทำร้ายชาวนาไทย เพียงเพื่อหวังจะดิสเครดิตรัฐบาล แล้วเปิดใจรับทราบความตั้งใจดีในการทำงานของรัฐบาล และช่วยกันประชาสัมพันธ์ประเทศในแง่บวกจะดีกว่า“ นายชนินทร์กล่าว
Facebook Comments


Social sharing

Related post