Digiqole ad

กรมการขนส่งทางบก เปิดงานกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566

 กรมการขนส่งทางบก เปิดงานกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566
Social sharing
Digiqole ad

กรมการขนส่งทางบก เปิดงานกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566 สร้างความเชื่อมั่นประชาชนในการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบกมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย

วันนี้ (26 สิงหาคม 2566 ) เวลา 10.00 น. ณ เติมสุข สตูดิโอ รามอินทรา 14 กรุงเทพมหานคร นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดงานกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงศักยภาพด้านการตรวจสภาพรถ เสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นประชาชนในการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบกได้มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก มีภารกิจหลักในพัฒนาและส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ โดยพันธกิจด้านหนึ่งคือ การควบคุมสภาพรถให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานผ่านกระบวนการ “ตรวจสภาพรถ” ดังนั้น นายช่างตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบกจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจดังกล่าว ซึ่งนายช่างตรวจสภาพรถจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการตรวจสภาพรถที่ถูกต้อง รวมทั้งต้องได้รับการอบรม พัฒนา ฝึกฝนการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของเทคโนโลยียานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นายช่างตรวจสภาพรถได้แสดงความสามารถและทักษะด้านการตรวจสภาพรถ ส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ และค้นหานายช่างตรวจสภาพรถที่จะเป็น “ต้นแบบ” ที่ดี กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการนายช่างตรวจสภาพรถต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายช่างตรวจสภาพรถที่เป็นตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 160 คน แบ่งออกเป็นส่วนกลาง 4 ทีม ส่วนภูมิภาค 76 ทีม (แบ่งเป็นทีมละ 2 คน)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในรอบคัดเลือกจะเป็นการแข่งขันทักษะความรู้ด้านกฎระเบียบ วิธีการตรวจสภาพรถ โดยทำข้อสอบ 100 ข้อ ผ่านระบบ e-exam online (เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566) ซึ่งได้ทีมที่มีคะแนนสูงสุด จำนวน 10 ทีม ได้แก่ ทีมสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ตาก นครราชสีมา นราธิวาส พิจิตร เพชรบูรณ์ ระยอง สมุทรสงคราม และสุราษฎร์ธานี จากนั้นทั้ง 10 ทีม ได้เข้ารับการทดสอบการตรวจสภาพรถจริง โดยใช้เครื่องตรวจสภาพรถ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566) เพื่อเก็บคะแนนสะสมนำมาประกอบกับการแข่งขันรอบสุดท้ายในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566) ซึ่งจะเป็นการแข่งขันด้านความรู้รอบตัว ทดสอบไหวพริบเกี่ยวกับทักษะเฉพาะในการตรวจสอบรถยนต์ การทายคุณลักษณะของรถ และจบกิจกรรมสุดท้ายด้วยการแข่งขันความแม่นยำในการตรวจสอบหาข้อบกพร่องของรถ โดยทีมที่มีคะแนนรวมในทุกกิจกรรมสูงสุดจะได้รับรางวัล “สุดยอดนายช่างขนส่ง” ไปครอง

การแข่งขัน “สุดยอดนายช่างขนส่ง” ในครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันครั้งที่ 1 และเชื่อมั่นว่าจะมีการต่อยอกิจกรรมดังกล่าวในอนาคต เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถโดยนายช่างตรวจสภาพของกรมการขนส่งทางบกมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมองค์กรการตรวจสภาพรถที่เข้มงวด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้แก่นายช่างตรวจสภาพรถ ส่งผลให้รถมีความปลอดภัยในการใช้งานในภาพรวมต่อไป

 

Facebook Comments

Related post