Digiqole ad

มข.คึกคัก ประชาชนเรือนแสน หลั่งไหลตบเท้าเข้าชมงานวันเกษตรภาคอีสาน ปลุกเศรษฐกิจการเกษตรนับพันล้าน!

 มข.คึกคัก ประชาชนเรือนแสน หลั่งไหลตบเท้าเข้าชมงานวันเกษตรภาคอีสาน ปลุกเศรษฐกิจการเกษตรนับพันล้าน!
Social sharing

Digiqole ad

เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้ว สำหรับงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2567 โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน ภาขใต้สโลแกน “เกษตรอีสาน สร้างสรรค์นวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานว่า เป็นกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ซึ่งงานนี้ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเกษตรกรในท้องถิ่น

ทางด้าน รศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงในส่วนของการจัดนิทรรศการ  60 ปีเกษตร มข. ด้วยว่างานนี้เป็นการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจาก 8 สาขาวิชาเอก โดยเฉพาะงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่โดดเด่น มีการนำไปใช้งานจริง เช่น นิทรรศการจาก สาขาพืชสวน-พืชไร่ ที่นำเสนอพันธุ์ข้าว KKU 60 – KKU 61 มันสำปะหลังปรับปรุงพันธุ์ การแสดงไม้ดอก ไม้ผล การบริหารจัดการการให้น้ำพืชมูลค่าสูงผ่านแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีการให้แสงเร่งการออกดอกนอกฤดู พืชผักที่ปรับปรุงพันธุ์ เช่น พริก Bushy Hot ที่ได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นโสมไทย กระชาย ทำให้ได้ต้นจำนวนมาก ปลอดโรค ต้นแข็งแรงเหมือนต้นแม่

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีการนำไก่พื้นเมือง อย่าง ไก่ KKU1 หรือ ไก่ 3 โลว์’ คือ Low-Uric Low-fat Low-Cholesterol (กรดยูริคต่ำ ไขมันต่ำ และคอเลสเตอรอลต่ำ แต่ยังมีเนื้อนุ่มที่เหนียวนุ่ม รสชาติดี มาแสดง รวมไปถึงการนำเสนออาหารสัตว์ที่คิดค้นจากสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสูตรอาหาร สามารถลดทั้งต้นทุนการผลิต และเมื่อสัตว์เลี้ยงกินเข้าไป การขับถ่ายยังมีปริมาณก๊าซมีเทนที่ลดลง ช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซมีเทนจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์

สาขาอารักขาพืช ที่ใช้ชีวพันธุ์ในการดูแลพืช ใช้เชื้อจุลินทรีย์ฆ่าเชื้อในพืช ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมี ฉะนั้นการจัดนิทรรศการครั้งนี้จึงเหมาะสำหรับเกษตรกร รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป เพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้ว เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ยังจะช่วยสร้างความคิดสร้างใหม่ ที่จะนำไปใช้พัฒนาด้านการเกษตรระดับครัวเรือน จนไปถึงระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการเสวนาและฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการเกษตร การประชุมวิชาการเกษตร การจัดแสดงปลาสวยงาม การแข่งขันจับปลาไหล การประกวดสัตว์ชนิดต่าง ๆ และนิทรรศการแสดงนวัตกรรมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประกวดควายพื้นเมืองไทย การแข่งขันประลองไก่เก่ง 3 รุ่น จากชมรมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง  การแข่งขันคล้องโค ล้มโค และกิจกรรมใหม่กับการแข่งขันลาบชิงแชมป์ ชมแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว (KKU Smart Flower Farm) พร้อมบริการนำเที่ยวโดยนักศึกษา รวมถึงการจัดแสดงสินค้าชุมชนจากทั่วทุกภาคของประเทศ (OTOP) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี 20 จังหวัดภาคอีสาน การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมความก้าวหน้าเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การจัดแสดงนวัตกรรมทางด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ การจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิดและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 11 และการประกวดวงดนตรี Aggie Music ครั้งที่ 5 ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสานนี้ จัดขึ้น ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook Comments


Social sharing

Related post