Digiqole ad

Y ว้าย ว้าว!

 Y ว้าย ว้าว!
Social sharing
Digiqole ad

หลังจากที่หลายบริษัทหลายค่ายผลิต “ซีรีส์วาย” ซึ่งเป็นความรักของชายชาย ถูกผลกระทบจากโควิด-19 ระบาดระลอก
แล้วระลอกเล่าตั้งแต่ ปี 2563-2564 ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ ซึ่งมีซีรีส์วายที่กำลังอยู่ในระหว่างถ่ายทำถึงเกือบ 200 เรื่อง ทำให้
มีทั้ง ยกเลิกการผลิตไปอย่างสิ้นสิ้น มีทั้งระงับการผลิตไปก่อนและเตรียมเดินหน้าการผลิตแล้ว

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post