เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562 นายไพโรจน์ จีรบุณย์ ในฐานะผู้ก่อตั้งเพจ “สถาปนิกเพื่อสังคม” ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวการเสียชีวิตของลัลลาเบล โดยใช้เป็นประเด็นในเรื่องจริยธรรมการนำเสนอข่าวของสื่อต่างๆ โดยมีใจความว่า