Digiqole ad

UPA ปรับกลยุทธ์ลงทุน”โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล” ส่งบ.ย่อยซื้อหุ้นเพิ่ม 14.62 % มูลค่า 212.70 ลบ.

 UPA ปรับกลยุทธ์ลงทุน”โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล” ส่งบ.ย่อยซื้อหุ้นเพิ่ม 14.62 % มูลค่า 212.70 ลบ.
Social sharing
Digiqole ad

 

บอร์ด UPA มีมติปรับกลยุทธ์การลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด ( GTG) ส่งบริษัทแคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 5 ราย ในราคา 226.09 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 212.70 ล้านบาท ฟาก “กวิน เฉลิมโรจน์ ” ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุ การปรับลงทุนในครั้งนี้ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี เชื่อ GTG เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสร้างรายได้เพิ่ม สนับสนุนอนาคตเติบโตอย่างมั่นคง

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนใน บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด ( GTG) โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม GTG จากบุคคลจำนวนรวม 5 ราย ประกอบด้วย นางสาว กนกพร ศีตวรรัตน์, นางสาวพลอย ปิ่นแสง ,นายวิรุณ ชาญวิทยารมณ์ ,นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ และนางสาวสุภารัตน์ สง่าเมือง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ GTG จำนวนรวมทั้งสิ้น 940,767 หุ้น คิดเป็น 10.63% ในราคา 226.09 บาทต่อหุ้น หรือ คิดเป็นมูลค่ารวม 212.70 ล้านบาท และภายหลังจากการทำรายการในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด จะถือหุ้นทั้งหมดใน GTG คิดเป็นสัดส่วน 14.62 % ของทุนจดทะเบียนของ GTG จากเดิมถือหุ้น 3.98 % ปัจจุบัน

สำหรับ GTG ยังคงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ประกอบกับบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับ GTG และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อเสนอขายหุ้นของ GTG ให้กับบริษัทฯ ในราคา 226.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับราคาที่ต่ำกว่า ราคาเสนอขายในรายการซื้อหุ้น GTG ในครั้งก่อนหน้านี้

“ การเข้าลงทุนใน GTG ได้มีการปรับวิธีการลงทุน เนื่องจากการเจรจากับผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งบางราย ได้ปฏิเสธข้อเสนอการซื้อหุ้นสามัญของ GTG ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหุ้นของ GTG ได้ในสัดส่วน 96.49 %ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นจึงส่งให้ บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของUPA ซึ่งปัจจุบันได้ถือหุ้นใน GTG อยู่แล้ว 3.98% เข้าไปซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายบุคคล ทำให้หลังการทำรายการจะถือหุ้นรวม 14.62% และยังคงทำให้มีสิทธิในการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) กับ GTG ในธุรกิจเพาะปลูกกัญชง กัญชา เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจทางการแพทย์ตามเป้าหมายเดิม” นายกวิน กล่าว

อนึ่ง บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาและลงทุนในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึง กัญชง และกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดย UPA ถือหุ้นในสัดส่วน 100 %

Facebook Comments

Related post