Digiqole ad

U2Tตำบลกองดิน ส่งทีมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมแรง พัฒนาตำบล

 U2Tตำบลกองดิน ส่งทีมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมแรง พัฒนาตำบล
Advertisement

จากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ภายใต้ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน นักศึกษา-ประชาชนในพื้นที่กว่า 60,000 อัตราในการทำงานให้ร่วมกับชุมชน 3,000 ตำบล พร้อม 76 มหาวิทยาลัย มุ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในช่วงที่วิกฤตไวรัสโควิด – 19 กำลังระบาดในประเทศ

Advertisement

ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขายสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน (M-Commerce) เพื่อสร้างรายได้จากสินค้าในชุมชน (OTOP) ประชาสัมพันธ์สินค้าบริการและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยองซึ่งได้รับการจ้างงานแล้ว ทั้งหมด 13 อัตรา ซึ่งเป็นทีมเยาวชนรุ่นใหม่ ลงพื้นที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ อย่างอบต.กองดิน อสม.กองดิน พัฒนาชุมชน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เป็นต้น

ภายใต้โครงการใหญ่ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ทั้งหมด 4 กิจกรรม โดยที่ผ่านมาได้จัดไปแล้วทั้งหมด 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขายสินค้า/บริการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสมาร์ทโฟน (M-Commerce)และ การถ่ายทอดความรู้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมCircular Economyซึ่งถ่ายทอดให้ความรู้กับ ชาวบ้านรวมแล้ว 140 คน อีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษ อย่าง U2Tcovid-week ที่ทีมงานร่วมกันให้ความรู้ ทำความสะอาด และเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในชุมชน

กิจกรรมในช่วงแรกนี้ ส่งผลให้คนในตำบล มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ M commerce ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ ดูสวยงาม เป็นที่รู้จัก และสามารถจำหน่ายได้ผ่านออนไลน์ อาทิ กะปิตำบลกองดิน งานหัตถกรรม เครื่องจักรสาน ผักผลไม้ อาหารพื้นถิ่น สามารถประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ในตำบลให้เป็นที่รู้จัก สามารถนำวัสดุเหลือใช้ วัตถุดิบจากธรรมชาติในตำบล มาสร้างสรรค์เป็นบรรจุภัณฑ์ สินค้า ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่สำคัญไปกว่านั้น คือชุมชนเกิดความร่วมแรงร่วมใจ ร่วมฝ่าฟันวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างดี

ทั้งนี้ ทีมงาน U2Tตำบลกองดิน ยังคงมีหน้าที่ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนต่อไป อาทิ โครงการน้ำดื่มตำบล ผลิตภัณฑ์ปาล์มคอกเทล ร้อยแก้ว และสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญในตำบลกองดิน

#สร้างรากแก้วให้กับชุมชน #U2Tตำบลกองดิน

สามารถติดตามผลงานของทีม U2Tตำบลกองดินได้ที่  Facebook fan page : มาระยอง ต้องเที่ยวกองดิน

 

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/YBnoq

Related post