Digiqole ad

TSR ปรับแผนบริการหลังการขาย

 TSR ปรับแผนบริการหลังการขาย
Social sharing
Digiqole ad

ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ “เซฟ” ด้วยฐานลูกค้ากว่า 1 ล้านราย เตรียมขยายตลาดเต็มสูบ สาเหตุไลฟ์สไตล์คนไทยปัจจุบันห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ชูกลยุทธ์เสริมทัพ “การบริการ” (Customer Service) ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องการมีพื้นที่บริการครอบคลุมมากที่สุด จำนวนบุคลากรสูงที่สุด ความสามารถในการดูแลลูกค้าถึงที่บ้าน (Onsite Service) พร้อมลงทุนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร (Contact Center) และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ชูคุณภาพทั้งสินค้าและการบริการที่ประทับใจ รวมถึงเน้นย้ำมาตรการลดอัตราความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ในการปฏิบัติงาน

 

เมื่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหามลพิษทางอากาศ และสิ่งปนเปื้อนในน้ำ ส่งผลกระตุ้นให้พฤติกรรมของผู้บริโภค เปลี่ยนไปมุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพดีตอบโจทย์ด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น แม้ว่าราคาจะสูงขึ้นก็ตาม ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกสำหรับตลาดที่พัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพ (Health Market) และเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์การตลาดนอกเหนือจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ มาเพิ่มคุณค่าผ่าน “การบริการอย่างมีคุณภาพ” (Service Quality) ด้วย

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การบริการทั้งก่อนและหลังการขายมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการคิดค้นวิจัย ออกแบบ ผลิต และคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดพื้นที่ในการให้บริการระบบเครื่องกรองน้ำดื่มที่ครอบคลุมมากที่สุดทุกภูมิภาคในประเทศไทย และให้การรับประกันคุณภาพสินค้าบริการถึงบ้าน สูงสุดถึง 2 ปี  ซึ่งมีลูกค้าใช้บริการโดยเฉลี่ยมากกว่า 15,000 รายการ (Transaction) ต่อเดือน เราจึงต้องใช้เทคโนโลยี คือการนำระบบนัดหมายแบบอัตโนมัติ (Fully Automatic) ระบบ One Stop Service และ Mobile Application เข้ามาช่วยบริหารงานเพื่อรักษาระดับการให้บริการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสามโมดูล (Module) นี้ สามารถทำงานสอดคล้องกันโดยผสมผสานกับระบบฐานข้อมูลภายในทั้งองค์กรเพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและหน่วยงานภายในบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสะดวกมากยิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเสริมทัพในเรื่องของ “บุคลากร” (Staff) เพื่อรองรับการให้บริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วไทย โดยในปีนี้ “ทีเอสอาร์” จะเพิ่มจำนวนพนักงานบริการหลังการขายรวมพนักงานบริการเก็บเงินถึงบ้านทั่วประเทศให้มากกว่า 300 อัตรา พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการควบคุมคุณภาพ เสริมความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรด้วยการมอบองค์ความรู้ ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ วิธีการซ่อม แก้ไขปัญหา รวมถึงการตระหนักและปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยสถาบันฝึกอบรมของบริษัทฯ ที่มีการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับการเป็น “นักบริการ” มีการประเมินการทดสอบความรู้และทักษะในการให้บริการ การทำงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน ควบคู่ไปกับการใช้ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจและการบอกต่อของลูกค้า (NPS Score) ในทุกไตรมาส ที่ได้เริ่มทำตั้งแต่ปี 2563 เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นายเอกรัตน์ กล่าวต่อว่า “ทีเอสอาร์ได้ลงทุนพัฒนาระบบการให้บริการหลังการขายและเสนอขายผ่านช่องทางระบบคอลเซ็นเตอร์ ด้วยระบบซิสโก้ ซิสเต็ม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบ  Voice, Chat, Social Media, และ Messenger (Multi-Channels Contact Center) ต่างๆ เข้าสู่ระบบ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management) เพื่อใช้ในการดูแลลูกค้าในนำเสนอสินค้ารวมถึงการบริการหลังการขายให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีพนักงานที่ให้บริการทางช่องทางนี้มากกว่า 150 คน และกำลังเตรียมพัฒนา “แพลตฟอร์มออนไลน์” ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นแบบ One Stop Service ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานเพื่อรักษาระดับการให้บริการและรองรับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถแจ้งนัดหมายสำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การนัดเปลี่ยนไส้กรอง ได้ง่ายและสะดวกขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 3 ของปีนี้”

การปรับกลยุทธ์การตลาดด้านบริการหลังการขายในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในด้านการให้บริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้แก่ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ได้มากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ส่งต่อความใส่ใจการดูแลให้บริการกับครอบครัวคนไทยมาแล้วกว่า 45 ปี และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่เราตั้งใจ “เป็นผู้ส่งมอบทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน”

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำเซฟ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.safe1210.com หรือสอบถามข้อมูลที่ 1210

Facebook Comments

Related post