Digiqole ad

TRV หุ้นน้องใหม่ไอพีโอ จัดประชุมนักวิเคราะห์เดินหน้าเข้าเทรด mai

 TRV หุ้นน้องใหม่ไอพีโอ จัดประชุมนักวิเคราะห์เดินหน้าเข้าเทรด mai

คุณธีรวุฒิ  นวมงคลชัยกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที. อาร์. วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRV ผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยางขึ้นรูปอื่น ๆ จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ตามแผนการระดมทุนเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 54.56 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.98% คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ภายในปีนี้ โดยมีคุณเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้

Advertisement

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post