Digiqole ad

TRV จัดโรดโชว์ออนไลน์ ก่อนเสนอขาย IPO ปลายปีนี้

 TRV จัดโรดโชว์ออนไลน์ ก่อนเสนอขาย IPO ปลายปีนี้
Social sharing
Digiqole ad

คุณธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRV ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยางขึ้นรูปอื่น ๆ พร้อมด้วยคุณเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ คุณวรนันท์ ถาวรนันท์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ จุดแข็ง นำเสนอข้อมูลสรุปการขายหุ้น IPO แนะนำธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อนเสนอขาย IPO ภายในปี 2564 ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments

Related post