Digiqole ad

TCMA นำต้นแบบความร่วมมือลดโลกร้อน ร่วมแสดงใน Climate Solutions Fair ระหว่างการประชุมประจำปี UN ESCAP สมัยที่ 79

 TCMA นำต้นแบบความร่วมมือลดโลกร้อน ร่วมแสดงใน Climate Solutions Fair ระหว่างการประชุมประจำปี UN ESCAP สมัยที่ 79
Social sharing

Digiqole ad

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ชูความสำเร็จลดก๊าซเรือนกระจก นำโมเดลต้นแบบความร่วมมือลดโลกร้อนจากปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก พร้อมแผนงานขับเคลื่อนนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มุ่งสู่ Net Zero ร่วมแสดงนิทรรศการ  Climate Solutions Fair ระหว่างการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ครั้งที่ 79 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ หวังเป็นส่วนสนับสนุนสร้างพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันเร่งรัดดำเนินงานพัฒนาด้านสภาพอากาศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืน

 

ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดเผยว่า การที่ TCMA เข้าร่วม Climate Solutions Fair เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก(UN ESCAP) ครั้งที่ 79 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เป็นเวทีการประชุมที่สร้างเสริมความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

การประชุม UN ESCAP ครั้งที่ 79 ปีนี้ ให้ความสำคัญกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระร่วมกันของโลก จึงกำหนดให้ ”Accelerating Climate action in Asia and the Pacific for sustainable development” เป็นหัวข้อหลักของการประชุม เพื่อกระตุ้นสมาชิก UN ESCAP ร่วมกันเร่งรัดดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

“ TCMA ขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมองค์การระหว่างประเทศ ที่เชิญให้เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าลดก๊าซเรือนกระจกของไทย ใน Climate Solutions Fair ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปี UN ESCAP ครั้งที่ 79 ที่จัดขึ้น ในปีนี้ TCMA มีความยินดีที่ความก้าวหน้าดำเนินงานของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สามารถเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญต่อนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และเข้าร่วมนำเสนอแก่สมาชิก UN ESCAP ในครั้งนี้ “ดร.ชนะกล่าว

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการผนึกกำลังร่วมกันเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง ในสาขากระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use: IPPU) การพัฒนาและสร้างความเข้าใจการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594 ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 3 แสนตัน CO2 ไปเมื่อปี 2564 และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งด้านการวางโรดแมปการทำงานที่ชัดเจน และการผสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ให้ได้ภายในปี 2593

ใน Climate Solutions Fair นี้ ดร. ชนะ ภูมี นายก TCMA และนายระพี สุขยางค์ อุปนายกและเลขาธิการ TCMA  ได้นำเสนอภารกิจ ความก้าวหน้า และเป้าหมายในการลดภาวะโลกร้อนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นกับ ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Under-Secretary-General of the UN and Executive Secretary of UN ESCAP) ระหว่างเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ‘THAI CEMENT Climate Action & Progress to Net Zero’

“การนำเสนอความก้าวหน้าใน Climate Solutions Fair ระหว่างการประชุมประจำปีของ UN ESCAP ครั้งที่ 79 นี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ TCMA ได้สื่อสารทั้งเป้าหมาย การดำเนินงานและแสดงถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วนของไทย ที่พร้อมเดินหน้าร่วมกันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพร้อมร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้ TCMA ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อน พร้อมทั้งมองถึงโอกาสในการยกระดับความร่วมมือ การสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดำเนินการ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศตลอดการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Thailand Net Zero Cement & Concrete Roadmap 2050 ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญ” ดร. ชนะ กล่าว

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post