Digiqole ad

“SYS” เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

 “SYS” เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
Social sharing
Digiqole ad

ตอกย้ำภารกิจส่งเสริมด้านการศึกษาของไทย 

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่โรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมนั้น เป็นหนึ่งในสามนโยบายการดำเนินงานตามแนวคิด 3E Concept ของ SYS ที่สนับสนุนทั้งด้านการศึกษา การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และด้านชุมชนนิเวศ อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ SYSให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ซึ่งที่ผ่านมา SYS มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

  • การให้ทุนการศึกษา ซึ่งมีทั้งแบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี ภายใต้โครงการ SYS Education Fund โดยเป็นการมอบทุนให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม ในพื้นที่จังหวัดระยอง การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาล รวมถึงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อปูรากฐานสู่อนาคตในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
  • การจัดทำ “ห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM”ให้แก่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่พัฒนามาโดยเฉพาะ ช่วยยกระดับการเรียนรู้และสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลทันโลกในยุคโลกไร้พรมแดน
  • การสนับสนุนเงินช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้ SYS เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับ”รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปี 2566 โดยมี นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา

Facebook Comments

Related post