Digiqole ad

SO สยามราชธานี ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมปักหมุดสู่ผู้นำ Tech Company

 SO สยามราชธานี ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมปักหมุดสู่ผู้นำ Tech Company
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมี นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการของบริษัท เข้าร่วมการประชุม ประกาศผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่องสวนวิกฤตเศรษฐกิจ และเดินหน้าปรับยุทธศาสตร์สร้างสุดยอด outsource platform เพื่อตอบโจทย์ business model ที่สอดคล้องกับโลกแห่งอนาคต

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กรรมการยุทธศาสตร์ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในอดีต ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์  จากนั้นในช่วงระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมาได้ยกระดับการท่องเที่ยวด้วยนโยบาย Amazing Thailand เขย่าเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวไทยให้คึกคัก เติบโตอย่างมหาศาล จนกระทั่ง GDP ในประเทศพุ่งสูงถึง 20% คิดเป็น 3 ล้านล้านบาท แต่หลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ GDP ลดลงเหลือ 2% คิดเป็น 3 แสนล้านบาท และหากเรามองอนาคตข้างหน้า Growth Engine เป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้นั้น ต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้กลายเป็นเป็น Digital Hub of Asian นั่นคือเราจะก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนเศรษฐกิจที่เป็น physical หรือ ธุรกิจกายภาพจะเล็กลงและจะต้องเร่งปรับตัวด้วยการทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นให้เกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้น สยามราชธานี มีศักยภาพที่จะเป็น “ดิจิทัลอินฟราสตรัคเจอร์” ของเมืองไทย โดยพัฒนาเรื่องของ Human Capital เพิ่มศักยภาพบุคลากรหรือ Reskill และ Upskill เพื่อตอบสนองกับความต้องการแรงงาน และพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ World class cloud base Application ลดต้นทุนให้บริษัทต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถปรับตัวได้กับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy ในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้องสร้าง Outsource Platform เพื่อที่จะพัฒนา Business Model ให้สอดคล้องกับโลกอนาคตและเทรนด์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ทางด้าน นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผย หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ว่า จากการที่เรานำระบบซอฟต์แวร์ เข้ามาใช้ในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เร่งให้หลายองค์กรต้องปรับตัว เพื่อรองรับการทำงานทางไกลมากขึ้น เพื่อที่จะลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ซึ่งในขณะนี้ทาง SO ได้นำระบบ Cloud Base Application เข้ามาใช้ เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทต่างๆ โดยคาดการณ์ว่าในอนาคต หากบริษัท หรือองค์กรที่ไม่พัฒนาสู่กระบวนการดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น อาจส่งผลให้บริษัทเหล่านี้หายไปถึง 40-50% ของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เรากำลังจะก้าวเดินไปข้างหน้า ซึ่ง SO พร้อมที่จะพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็น Tech Company และรองรับเศรษฐกิจโลกที่จะเติบโตและปรับตัวให้เข้ากับ Digital Economy ในอนาคต

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1.การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริการการจ้างเหมาบริการครบวงจรมากขึ้น สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา (R&D) เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ และ 2.การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ กับพันธมิตรของบริษัท และพร้อมที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่เมื่อมีโอกาส เนื่องจากมองว่าจะช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะสามารถตอบโจทย์ตามความต้องการลูกค้าได้หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สยามราชธานี จึงพร้อมปักหมุดเตรียมขึ้นแท่นสู่ Tech Company แถวหน้าของเมืองไทย ที่ประกอบด้วย Business model platform ที่ทันสมัย โดดเด่นด้านงานจ้างเหมาบริการแบบครบวงจร ผนึกกำลังกับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพรายใหม่ๆ อีกทั้งยังเดินหน้าปรับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ สร้างระบบนิเวศให้เกิดนวัตกรรมและการบริการแบบใหม่ เพื่อนำไปสู่โครงสร้างพื้นฐานที่ดีในการบริหารจัดการ ที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกระบวนการดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น สำหรับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป

Facebook Comments

Related post