Digiqole ad

SME D Bank เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

 SME D Bank เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

MD 67

Social sharing
Digiqole ad

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่ www.smebank.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานจัดการทรัพยากร เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว. ชั้น 4 อาคาร SME Bank Tower เลขที่ 310 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.08-5980-7863

Facebook Comments

Related post