Digiqole ad

SME D Bank หารือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เติมความรู้ กม. คุ้มครองสิทธิฯ เอสเอ็มอี

 SME D Bank หารือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เติมความรู้ กม. คุ้มครองสิทธิฯ เอสเอ็มอี
Social sharing

Digiqole ad

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และคณะผู้บริหาร

ให้การต้อนรับ นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแนวทางสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามมาตรฐาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม รวมถึง รับรู้แนวทางการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนเพื่อลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ณ ห้องทับทิม อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา

Facebook Comments


Social sharing

Related post