Digiqole ad

SME D Bank ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากนายกฯ และ ก.คลัง

 SME D Bank ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากนายกฯ และ ก.คลัง
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

ทั้งนี้ SME D Bank พร้อมเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐ ดำเนินนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง พาเข้าถึงแหล่งทุน สามารถรักษาการจ้างงาน และเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ควบคู่การพัฒนา ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มศักยภาพส่งเสริมผู้ประกอบการเติบโตยั่งยืนตามแนวทาง ESG ผ่านโครงการต่างๆ สอดคล้องเจตนารมณ์ของการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย”

Facebook Comments

Related post