Digiqole ad

SME D Bank มอบ ‘ถุงยังชีพ’ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย จ.ยะลา – นราธิวาส

 SME D Bank มอบ ‘ถุงยังชีพ’ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย จ.ยะลา – นราธิวาส
Social sharing
Digiqole ad

ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

ร่วมแรงร่วมใจดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ลงใน “ถุงยังชีพ” เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ธนาคารขอเป็นกำลังใจ และพร้อมเคียงข้างคอยช่วยเหลือให้ข้ามผ่านสถานการณ์ลำบากนี้ไปได้ด้วยดี ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 66 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Related post