Digiqole ad

SME D Bank มอบกระปุกออมทรัพย์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมเด็กไทยรักออม

 SME D Bank มอบกระปุกออมทรัพย์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมเด็กไทยรักออม
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมคณะผู้บริหาร

ส่งมอบกระปุกออมทรัพย์ ภายใต้แนวคิด “ส่งเสริมเด็กไทยรักออม สร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน มูลนิธิ สำนักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ และหน่วยงานทหาร-ตำรวจ เป็นต้น เพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตามสถานที่ต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้ เพื่อสร้างความสุข และปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยรักการออมเงิน รวมถึง สอดแทรกแนวคิดคำนึงถึงการสร้างคุณค่าที่ดีให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

ช่วยให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปในอนาคต อีกทั้ง กลุ่มบริษัท โอมมี่ ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมเยลลี่ แบรนด์ “โอมมี่” ซึ่งเป็นลูกค้าของ SME D Bank ได้สนับสนุนขนมเยลลี่ เพื่อนำไปร่วมในกิจกรรมวันเด็กด้วย

Facebook Comments

Related post