Digiqole ad

SME D Bank ต้อนรับคณะรัฐบาลกรุงมอสโก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วยเหลือภาคเอกชนรายย่อย

 SME D Bank ต้อนรับคณะรัฐบาลกรุงมอสโก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วยเหลือภาคเอกชนรายย่อย
Social sharing
Digiqole ad

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะผู้บริหาร

ให้การต้อนรับ นาย Alexey Fursin รัฐมนตรีด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรมแห่งรัฐบาลกรุงมอสโก นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และคณะผู้ติดตาม ในโอกาสให้เกียรติ SME D Bank และ สสว. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนรายย่อย ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank

Facebook Comments

Related post