Digiqole ad

SME D Bank จับมือ ทริสฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมเอสเอ็มอีหน่วยงานภาครัฐ

 SME D Bank จับมือ ทริสฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมเอสเอ็มอีหน่วยงานภาครัฐ
Social sharing
Digiqole ad

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ให้การต้อนรับ นางสาวมัลลิกา ตราชู ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมเอสเอ็มอีของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ

ในฐานะที่ทริส คอร์ปอเรชั่น มีประสบการณ์ในการประเมินและจัดอันดับการทำงานหน่วยงานภาครัฐมาต่อเนื่องยาวนาน โดยเผยถึงแนวทางและวิธีการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา รวมถึง ชี้ทิศทางเทรนด์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทั้งนี้ SME D Bank จะนำข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์พัฒนาเป็นกรอบกลยุทธ์การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและการพัฒนาต่อไป เพื่อจะสนับสนุนและบริการผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ตรงความต้องการมากที่สุดและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร เข้าร่วมรับฟังทั้งออนไซต์ควบคู่ออนไลน์ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments

Related post