Digiqole ad

SME D Bank จับมือสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 SME D Bank จับมือสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งการรับบริจาคโลหิตดังกล่าว

สร้างประโยชน์ทำให้มีปริมาณโลหิตสำรองมากเพียงพอ และทันต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ Co-Working Space ชั้น1 สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Facebook Comments

Related post