Digiqole ad

 SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS HEART of GIVING สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตา สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน

  SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS HEART of GIVING สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตา สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ฯ องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จทอดพระเนตรในการแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศล SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS HEART of GIVING สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตา ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนายปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน เฝ้ารับเสด็จ ฯ จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ และการดำเนินงานของมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการสนองพระนโยบายในการนำเงินบริจาคที่ได้รับจากมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ มาใช้บริหารจัดการ ดูแล รักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส รวมไปถึงการส่งเสริมและสนันสนุนการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์ HEART of GIVING LOVING KINDNESS สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตาและการแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศล SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS พร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์การกุศลจากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภายในร้านมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

สำหรับผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลกชันที่ใช้ในการแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศล SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS HEART of GIVING สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตาในครั้งนี้ เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก 8 ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานแก่มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อให้ทางมูลนิธินำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกประจำปี 2567 นำมาจัดแสดงเป็นแฟชั่นโชว์ผ่านการแสดงแบบจากนักแสดง นำโดย เก้า – นพเก้า เดชาพัฒนคุณ , ออม – กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์, พีพี – ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ , หน่อย – บุษกร วงศ์พัวพันธ์, เดี่ยว – สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล, หมอก้อง – สรวิชญ์ สุบุญ ร่วมกับแพทย์ พยาบาล และนักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของผลิตภัณฑ์การกุศลในคอลเลกชันนี้ โดยมีผลิตภัณฑ์ อาทิ เสื้อโปโล เสื้อยืด กระเป๋าในทรงต่าง ๆ หมวก แก้วน้ำ รวมถึงบรรจุภัณฑ์บำรุงผิวกายที่รังสรรค์จากลวดลายผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าขององค์สิริศิลปิน โดยสะท้อนเรื่องราวมุมมองชีวิตประจำวันในอิริยบทต่าง ๆ ความเกื้อกูลกันและกันระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ความมีเมตตาต่อกันผ่านการแสดงออกทางแววตาของเสือที่ทรงสร้างสรรค์ พร้อมเฉดสีหลากลายอันเป็นเอกลักษณ์ สร้างสุนทรียศาสตร์นำศิลป์สู่ชีวิตในทุกมิติ นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภายในงานยังมีโซน Art Attraction space จาก 8 ผลงานภาพฝีพระหัตถ์เสือในคอลเลกชัน SIRISINLAPIN Art for Life 2024 Loving Kindness ร่วมจัดแสดงโดยหอศิลป์ทิพย์พิมาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมถ่ายภาพความประทับใจในการร่วมสานต่อพระปณิธาน ส่งต่อการให้กันและกันด้วยความรักความเมตตาผ่านการโพสต์และแชร์ทางโซเชียลมีเดียพร้อมติด #มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #HeartofGivingLovingKindness ผู้ที่สนใจยังสามารถไปร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะขององค์สิริศิลปินแบบเต็มอิ่ม ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสานต่อพระปณิธาน เพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนไทยมีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของราษฎรผู้เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในทุกถิ่นฐาน ให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ทรงจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคร้ายต่าง ๆ พร้อมทั้งยกระดับพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งมั่นสนองพระปณิธานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมากที่มาเข้ารับการรักษาโรคต่าง ๆ โดยมีมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือจัดหาทุนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงมีพระดำริให้ดำเนินโครงการจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกโรคให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทย และพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เริ่มเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ปัจจุบันมีศูนย์การรักษาเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกที่ชั้น 1 ถึง ชั้น 3 ประกอบด้วย ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา หัวใจและหลอดเลือด กระดูกและกล้ามเนื้อ เวชศาสตร์ฟื้นฟู อายุรกรรม เบาหวานและโรคเมตาบอลิก ศัลยกรรม ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด กุมารเวชกรรม ผิวหนังและเลเซอร์ ตรวจสุขภาพ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ในปีพุทธศักราช 2567 นี้ มีแผนจะขยายการเปิดบริการที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นส่วนของห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ศูนย์โรคไต ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและตับ และชั้น 5 ในส่วนของห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยวิกฤต เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมรักษา โรคยาก ซับซ้อน และการเปิดหอผู้ป่วยใน ชั้น 8 เพื่อขยายจำนวนเตียงให้สามารถรองรับผู้ป่วยค้างคืน

โดยที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเสริมให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงแห่งนี้ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยให้การสนับสนุนทุนเพื่อจัดหานวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัยแก่ศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทางต่าง ๆ อาทิ เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดสองระนาบติดตั้งที่ห้องผ่าตัดไฮบริด พร้อมด้วยเครื่องควบคุมแขนกลเพื่อช่วยในการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคเนื้องอกในสมองและระบบประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดให้กับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรงทั่วประเทศที่จำเป็นต้องใช้ลิ้นหัวใจแต่ไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงการรักษาได้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง เป็นต้น


ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกับ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 942-3-00099-2 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดแคลนและพัฒนาการแพทย์ไทยกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศลลายเสือจากภาพวาดฝีพระหัตถ์คอลเลกชันใหม่ SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS ได้ที่ร้านมูลนิธิ ฯ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง , ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางไลน์มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ (LINE @srisavangavadhana) ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Facebook Comments

Related post