Digiqole ad

SIBA รับเทรนด์สายอาชีพมาแรง จัดสัมมนาครูแนะแนวออนไลน์

 SIBA รับเทรนด์สายอาชีพมาแรง จัดสัมมนาครูแนะแนวออนไลน์
Social sharing

Digiqole ad

อยากรู้ว่าอาชีพคนรุ่นใหม่สายอาชีพอะไรจะปังหลังโควิด-19SIBA (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ) ร่วมกับ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดงาน SIBA สัมมนาครูแนะแนวออนไลน์ เรื่อง “การแนะแนวเส้นทางการศึกษาสายอาชีพในยุคดิจิทัลหลังโควิด 19” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีวิทยากร คือ นายณรงค์ แผ้วพลสง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ SIBA, นายโอม ศิวะดิตถ์ บจ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย), Mr. Lawrence Tan บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด, นายวัชระ นิลดำรง บริษัท C ASEAN จำกัด, นายณรงค์เดช จานทอง Executive Thai Chef, NOITHAICUISINE Bend OR.  ประเทศสหรัฐอเมริกา, นายณัฎฐเอก วุฒนุญาณ Software Engineer บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด, ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการ SIBA มาร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง  “อาชีพเด็กไทย..กำลังคนสำคัญสร้างชาติยุคดิจิทัลหลังโควิด”

ติดตามได้ที่ลิงค์ FB Live http://bit.ly/39nvNGa และสามารถดูย้อนหลังได้เช่นกัน รายละเอียดที่ https://www.facebook.com/sibalive หรือ โทร. 02 9393000 / 092 290 3572

Facebook Comments


Social sharing

Related post