Digiqole ad

SIBA จัดแนะแนวเส้นทางการศึกษาสายอาชีพยุคดิจิทัลหลังโควิด-19”

 SIBA จัดแนะแนวเส้นทางการศึกษาสายอาชีพยุคดิจิทัลหลังโควิด-19”
Social sharing

Digiqole ad

นายณรงค์ แผ้วพลสง  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานงานสัมมนาครูแนะแนวออนไลน์  โครงการ แนะแนวเส้นทางการศึกษาสายอาชีพยุคดิจิทัลหลังโควิด-19”   จัดโดย SIBA (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี) ร่วมกับ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาในหัวข้อ   อาชีพเด็กไทย… กำลังคนสำคัญสร้างชาติยุคหลัง

โควิด-19อาทิ นายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ SIBA นายโอม ศิวะดิตถ์ บจ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) นายวัชระ นิลดำรงค์ บริษัท
C ASEAN จำกัด Mr.Lawrence Tan Food and Beverage Director, IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT Co.,Ltd. เป็นต้น โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร SIBA
ให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุม SIBA ชั้น2  ถนนพหลโยธิน 24  เมื่อเร็วๆนี้

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post