Digiqole ad

SAV ผู้ให้บริการวิทยุการบินรายแรกของตลาดฯ เคาะราคาไอพีโอ 19.00 บาทต่อหุ้น

 SAV ผู้ให้บริการวิทยุการบินรายแรกของตลาดฯ เคาะราคาไอพีโอ 19.00 บาทต่อหุ้น
Social sharing
Digiqole ad

SAV ผู้ให้บริการวิทยุการบินรายแรกของตลาดฯ เคาะราคาไอพีโอ 19.00 บาทต่อหุ้น ชูจุดแข็งธุรกิจเติบโตสูงพร้อมการท่องเที่ยว สัมปทานยาวอีก 28 ปี ปันผลสูง จอง 15,18-20 ก.ย.นี้ เตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.75 บาท/หุ้น หลังเข้าเทรด 

บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ “SAV” เคาะราคาไอพีโอ 19.00 บาท เสนอขาย 166 ล้านหุ้น พร้อมแต่งตั้ง “บล.เอเซีย พลัส” และ บล.กรุงศรี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดจอง 15 และ  18-20 ก.ย.66 คาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปลายเดือนนี้

นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV เปิดเผยว่า บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศเพียงรายเดียวในน่านฟ้ากัมพูชา ประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาว มีอายุสัมปทานอีกกว่า 28 ปี ภายใต้ราคาและต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ที่ชัดเจน โดย SAV มีโอกาสการเติบโตสูงจากการอยู่ในศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูง

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Lead Underwriter) พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 8 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

“ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงรองรับโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ซึ่ง SAV มีจุดแข็งด้านศักยภาพธุรกิจแกร่ง ไร้คู่แข่ง เป็นผู้ให้บริการวิทยุการบินแห่งเดียวในกัมพูชา พร้อมเติบโตรับอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวที่จะกลับมาเติบโตสูง นายธีระชัยกล่าว

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV เปิดเผยว่า SAV เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือ IPO โดยการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 166,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.94% ของหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งมีจำนวน 640,000,000 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขาย 19.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม คิดเป็นส่วนลดประมาณ 25-30% จากราคาเหมาะสมเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ อีกทั้ง SAV มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสูงถึง 50% ของกำไรสุทธิ และล่าสุด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนการจ่ายเงินระหว่างกาลในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น หลังจากหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหุ้น SAV มีนักลงทุนสถาบันจำนวนมากแสดงความต้องการขอจองซื้อ โดยคาดว่าจะมีการจัดสรรหุ้นไอพีโอของ SAV ให้นักลงทุนสถาบันประมาณ 50% ของจำนวนหุ้นไอพีโอทั้งหมด

หุ้นสามัญที่เสนอขายจำนวน 166,000,000 หุ้น (มีมูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.94 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 64,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมจำนวน 102,000,000 หุ้น และเตรียมเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART  ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 และสำหรับนักลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่15 และ 18-20 กันยายน 2566 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ภายในปลายเดือนนี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SAV”

นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นไอพีโอ SAV ได้ในระหว่างวันที่ 15 และ 18-20 กันยายน 2566 ผ่านกลุ่มบริษัทผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด,บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยคาดว่าจะเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ในเดือนกันยายน นี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัทสามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ “SAV”เดิมชื่อบริษัท สามารถ ทรานส์โซลูชั่น จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) เพื่อดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจรทางอากาศปัจจุบันได้มีการถือสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด (“CATS”) เพียงบริษัทเดียวซึ่ง CATS เป็นบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ประกอบธุรกิจดําเนินการจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาทุกสนามบินแต่เพียงผู้เดียวตามสัญญาสัมปทานที่ได้รับจากรัฐบาลประเทศกัมพูชาโดยเริ่มทำสัญญาสัมปทานในปี 2544 และเริ่มนับอายุสัมปทานตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2594

Facebook Comments

Related post