Digiqole ad

PUPPET ROAD SHOW 4 REGIONS เพื่อโลกสีเขียว

 PUPPET ROAD SHOW 4 REGIONS เพื่อโลกสีเขียว
Social sharing
Digiqole ad

PUPPET ROAD SHOW 4 REGIONS “โครงการสื่อสนุกสนานสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอน และธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว” ณ หาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

…เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เกิดความรู้และได้รับการปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง…

ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา ศิลปิน นักร้องชื่อดัง ผู้ทุ่มเททำงานกิจกรรมรักษ์โลกมาอย่างต่อเนื่อง จับมือ มูลนิธิคุณ โดยร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกรูด และคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน และคณะสังคมศาสตร์ มศว. รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดี จากบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนรางวัลและการประชาสัมพันธ์ และ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนธงชัย จัดงานใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ก่อนที่จะทำกิจกรรม ด้วยการเก็บขยะบริเวณหาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสานต่อจิตสำนึกการแยกขยะจากผู้ใหญ่สู่เด็กประถม รวมถึงการช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ และเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี

คุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ ผู้จัดตั้งทีมคิดและจัดทำคลิปดูดู้และผองเพื่อน (DoDoAndFriends) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน ได้กล่าวว่า “คลิปดูดู้และผองเพื่อน DoDoAndFriends เป็นหนึ่งในโครงการสื่อสนุกสนานสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอน และธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว ที่จัดขึ้นที่หาดบ้านกรูดครั้งนี้ จะยังคงจัดต่อเนื่องที่จังหวัดอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 17 และวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดมาจาก โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะระดับประถมศึกษา ที่ทางมูลนิธิคุณได้รับทุนสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้จัดทำคลิป”

ด้าน ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา กล่าวถึงแนวคิดการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย และได้ประโยชน์จากการแยกขยะว่า “เวลาผมซื้อของมาที่บ้าน ผมจะแยกของต่างๆ เช่น กล่องกระดาษพับเก็บ ถุงพลาสติกแยกไว้ เศษอาหารก็ทิ้งลงในที่ทำปุ๋ยที่บ้านแล้วจะกลายเป็นปุ๋ย คือ ผมแยกทุกอย่างให้คนเก็บขยะเก็บไปขาย ผมได้ช่วยคนช่วยสิ่งแวดล้อม คนเก็บได้รายได้ เค้าก็จะเอาไปให้ที่โรงงานเพื่อ recycle คือง่ายมากเลย เราเริ่มที่ตัวเราเอง ทุกคนต้องเริ่ม จริงจัง ครับ”

คุณโชติวิทย์ ธรรมสุจิตร กล่าวด้วยว่า “โครงการสื่อสนุกสนานสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนและธนาคารขยะเพื่อโลกสีเขียว ที่มีการเสวนาประเด็นด้านการคัดแยกขยะนี้ เป็นโครงการที่คณะสังคมศาสตร์ มศว และมูลนิธิคุณ ได้ริเริ่มและดำเนินการไปแล้วใน 2 ส่วน ประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้ดำเนินความร่วมมือในโครงการพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคม และความร่วมมือทางวิชาการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 3 ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูโดยฝ่ายวิชาการ การจัดกิจกรรมฐานวิชาการและฐาน Walk Rally ให้แก่นักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน สำหรับคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เคยมาดำเนินการเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนธงชัยเดินรณรงค์เรื่องการแยกขยะร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกรูดและจัดทำคลิปเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบ้านกรูดในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เกิดความรู้และได้รับการปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง และเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนผู้ปกครองที่บ้านให้ช่วยกันแยกและจัดการขยะให้ถูกต้อง”

คุณโชติวิทย์ ย้ำด้วยว่า “กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลตำบลบ้านกรูด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนธงชัย ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และคุณครู มูลนิธิคุณ คณะสังคมศาสตร์ มศว สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ให้เกิดในท้องถิ่นตำบลบ้านกรูดของเรา และงานนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากวงนูโว โป้โยคีย์เพลย์บอย (ศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน รุ่น 33) และวง SO Chill ด้วย สุดท้าย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชนและทุกคนในพื้นที่บ้านกรูดจะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะในบ้านกรูดมีความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของลูกหลานเราต่อไป”

ขณะที่ คุณอิศรา กาญจนรัตน์ ผู้ที่พัฒนาบ้านกรูด กล่าวว่า “การปลูกฝังให้นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ รักในสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องที่อยู่ใกล้ตัว เช่น สอนการคัดแยกขยะ สอนการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ำให้มีความคุ้มค่า ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกไม่จำเป็น หันมาใช้ถุงผ้า หรือเลือกใช้หลอดทำจากยาง เยื่อไม้ไผ่ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกทางสังคม เช่น ไม่ทิ้งขยะลงถนน แม่น้ำลำคลอง และทะเล ถึงแม้ว่าอาจจะดูเป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ แต่ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจพร้อมใจกันทำ จะทำให้ธรรมชาตินั้นค่อย ๆ ฟื้นฟูตัวเองและกลับมาเป็นธรรมชาติอันสมบูรณ์ พร้อมกับการทำนุบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่สืบต่อไป”


เช่นเดียวกับ รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน กล่าวว่า “คณะสังคมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นองค์กรที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง นำความรู้พัฒนาสังคม โดยมีการกำหนดแผนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นหลัก ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ คณะสังคมศาสตร์ให้ความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อสังคม โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัยของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ที่มีความหลากหลายในเชิงบูรณาการศาสตร์ มาบูรณาการกับการให้บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว. ยังเล่าอีกว่า “ที่ผ่านมาคณะสังคมศาสตร์ ร่วมทำงานกับมูลนิธิคุณ จัดกิจกรรม Road Show 4 ภาค ต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นภาคที่ 3 เราจัดกิจกรรมสอนเด็กแยกขยะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านละครหุ่นเชิด Puppet Show ให้ความรู้ผ่านตุ๊กตาสุดน่ารักและเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ แยกแยะ จดจำ โดยในงานยังมีการเสวนาเพื่อร่วมกันคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน ร่วมกับศิลปินใจดีคนเดิมคือ พี่ก้อง สหรัถ การทำกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาดเพื่อรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะริมชายหาด เราร่วมกับหน่วยงานของเทศบาลบ้านกรูด และตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม โดยผู้จำหน่ายใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้เป็นงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชนจากแต่ละที่ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม แต่กลับกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่”

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ทิ้งท้ายด้วยว่า “สิ่งที่คณะทำงานประสงค์ให้เกิดขึ้นคือ เด็กๆ สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง ตัวอย่างเช่นที่ผ่านมา กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านแสนเจริญ ดอยช้าง ผลการประเมินหลังทำกิจกรรมแสดงได้ว่าทุกคนมีความพึงพอใจอย่างมากต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอยากให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในวงกว้างต่อไป”

อย่างไรก็ดี คุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต จากมูลนิธิคุณ ยังฝากโครงการดีๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไปว่า “ตอนนี้พี่ได้คิดวางแผนงานกิจกรรมไว้อีกเยอะเลยค่ะ ที่ได้ติดต่อไว้แล้วคืองานกิจกรรมต่างๆ ที่วัดไทยในลอนดอน เช่นงานวัด งานเทศกาลดนตรี หรืองานลอยกระทง และงานวัดในต่างจังหวัดที่มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่นที่จังหวัดอุดรธานี รวมถึงกิจกรรมสอนเด็กนักเรียนที่จะทำร่วมกับกลุ่มคณะอัยการและหน่วยงานรัฐ เช่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือจังหวัดอื่น ๆ ที่จะติดต่อเพิ่มเติมหลังจากทำกิจกรรมในปีนี้เสร็จ และในส่วนของสื่อการเรียนการสอน มูลนิธิคุณมีแผนการจัดกิจกรรมที่จะนำคลิปตอนขยะทะเล และที่ทำขึ้นมาใหม่ ไปฉายในบริเวณสถานที่ที่จัดงาน และจะมีป้าย QR Code ไปตั้งในงานวัด หรืองานลอยกระทงหรืองานต่างๆ ที่มีคนมาร่วมงานและมีร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ จะนำป้ายไปตั้งเพื่อเผยแพร่คลิป ตามจุดทิ้งขยะที่เป็นระบบและมีคำอธิบายที่ชัดเจนและง่ายต่อคนที่จะทิ้งขยะในงานเทศกาลต่าง ๆ จะช่วยลดขยะเศษอาหาร ขยะพลาสติก ขยะเศษกระดาษ ขยะแก้ว ขยะอลูมิเนียม ได้เป็นอย่างดี”

เช่นเดียวกับ ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา กำชับว่า “อยากให้หน่วยงานของรัฐ และเอกชนตั้งใจจริงจัง กับการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดเป็นแผนงานที่จริงจัง เพราะขยะไม่ใช่เรื่องขยะอีกต่อไป และพร้อมเป็นตัวแทนของทุกคนในการร่วมรณรงค์ให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะผ่านเสียงเพลง หรืองานเสวนา ก็พร้อมจะทำกับมูลนิธิคุณ”

Facebook Comments

Related post