Digiqole ad

“Princess’ s Cup Thailand 2022” ใช้รูปแบบจัดการแข่งขันปี 2019 รวม 8 กิจกรรม

 “Princess’ s Cup Thailand 2022” ใช้รูปแบบจัดการแข่งขันปี 2019 รวม 8 กิจกรรม
Social sharing
Digiqole ad

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันขี่ม้า รายการ Princess’ s Cup Thailand 2022 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระประสงค์กำหนดจัดการแข่งขันขี่ม้า รายการ Princess’ s Cup Thailand 2022 ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าให้สูงขึ้น และเป็นการเตรียมตัวแทนนักกีฬาขี่ม้าของประเทศไทย เพื่อเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ต่อไป นั้น

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการนโยบายคณะกรรมการจัดงาน Princess’s Cup Thailand 2022 เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในของ กกท. จึงได้เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดงานฯ 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก จากเดิม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เปลี่ยนเป็น ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ 2. ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก จากเดิม ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง กกท. เปลี่ยนเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุน กกท.

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการจัดการแข่งขันขี่ม้าในครั้งนี้ โดยจะใช้รูปแบบการจัดการแข่งขันที่อ้างอิงจากปีที่ผ่านมา (ปี 2019) ซึ่งประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมการแข่งขันขี่ม้า 2 รายการได้แก่ รายการ CSIJ-B ประเภททีมและประเภทบุคคล และรายการ Princess’ s Cup Thailand 2022 ที่มี 5 ประเภท ได้แก่ ศิลปะการบังคับม้า (Dressage), การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Jumping), อีเวนท์ติ้ง (Eventing), สุดยอดช่างเกือกม้า (Best Farrier), สุดยอดผู้ดูแลม้า (Best Groom), 2.กิจกรรมโซนร้านค้า (Flea Market), 3.กิจกรรมโซนอาหาร (Food Truck), 4.กิจกรรมการแสดงภายในงาน (Street Performance), 5.กิจกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับม้า, 6.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ, 7.กิจกรรมการประกวดสุนัข / กิจกรรม Dog Run With Partner และ 8.กิจกรรมการจัดงาน Rising Star

Facebook Comments

Related post