Digiqole ad

PRIME ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่ม ESG Emerging ปี 2566

 PRIME ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่ม ESG Emerging ปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME เปิดเผยว่า PRIME มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2566 ซึ่งได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรก โดยการคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนจำนวน 888 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุนของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทยและเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) จาก 6 แหล่งข้อมูล กว่า 16,445 จุดข้อมูล ตามที่บริษัทฯเปิดเผยต่อสาธารณะ และผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ ตามหลักการ CORE Framework เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน                                                                 

นายสมประสงค์ กล่าวต่อว่าการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG Emerging ในปี 2566 นี้ เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของ PRIME ในการทุ่มเทความพยายามในการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ที่พิจารณาลงทุนตามวิถีการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) โดยเน้นปัจจัยด้านมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุน ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาทาง PRIME ได้เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน (THSI) กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 20 หมวด ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น   การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม  การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยทางตลท.จะมีรอบการประกาศผลในเดือนตุลาคม 2566 นี้

นอกจากนี้ในปี 2566 ทาง PRIME ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดย บริษัท  ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งได้ลงนาม MOU กับทางสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) Population and Development International (PDI) The Bamboo School และ  The Socio-Economic Vision Alliance (SEVA) – Cambodia  เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบจำนวน  2 โรงเรียน คือ Samaki Meanchey School  และ Santepheab Primary School อยู่ใกล้กับพรมแดนไทยและกัมพูชา และเมื่อโรงเรียนต้นแบบประสบความสำเร็จ ทาง PDA และ Bamboo School จะช่วยเหลือแลละสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่อ SEVA เพื่อทำให้กิจกรรมเพื่อสังคมนี้ สามารถดำเนินการได้กับโรงเรียนต่างๆในกัมพูชาต่อไป

PRIME เป็นบริษัทชั้นนำในการทำธุรกิจด้านพลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและมีผลงานในการพัฒนาและดำเนินงานโรงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับระดับสากลและกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ในระดับสูง เนื่องจากมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับหน่วยงานภาครัฐ PRIME มีความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายภายในปี 2567  จะมีการลงทุนและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานสะอาดอื่นๆ ทั่วเอเชีย ไม่น้อยกว่า 800 เมกะวัตต์ หรือมีกำลังการผลิตเติบโตขึ้นเกือบ 3 เท่าจาก ณ ปัจจุบัน แม้ว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่นั้นมีขั้นตอนการจัดหาที่ดิน ดำเนินการใบอนุญาต และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทำให้ระยะเวลาของกระแสเงินสดที่จะได้รับอยู่ในช่วงประมาณ 1-2 ปีเริ่มจากช่วงเวลาที่มีการลงทุนซึ่งทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ทาง PRIME คาดการณ์ว่าสิ้นปี 2566 กำไรจากการดำเนินการจะดีขึ้นเนื่องจากมีโครงการใหญ่ดำเนินการขายไฟเต็มปี  

Facebook Comments

Related post