Digiqole ad

PEA จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ชิงเงินรางวัล

 PEA จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ชิงเงินรางวัล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจให้บริการพลังงานไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญและเป็นตัวแทนหลักขององค์กร ดังนั้นการถ่ายทอดความสวยงาม และเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านทางภาพถ่ายจึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอเชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพ ร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย” ในหัวข้อ “Beauty of Brightness” โดยสามารถถ่ายภาพกิจกรรม หรือสินทรัพย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบใดก็ได้ ที่สามารถสะท้อนถึงภารกิจ และการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า การให้บริการด้านไฟฟ้า และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลและเงินสดมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Advertisement

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่

  1. PEAสว่างไสวทั่วไทย
  2. PEAใส่ใจบริการ
  3. สว่างทั่วไทย เที่ยวไปทั่วทิศกับPEA
  4. PEAพร้อมเคียงข้างคุณ
  5. PEAสว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  1. ประเภทรุ่น นักเรียน-นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
  1. ประเภทรุ่น ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง PEA
  1. ประเภทรุ่น บคคลทั่วไป

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ได้ช่างภาพและผู้ทรงคุณวุฒิระดับแถวหน้าของเมืองไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน นำโดย ดาว วาสิกศิริ วสันต์ ผึ่งประเสริฐ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ และ จุฬวิศว์ ศานติพงศ์ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ผ่านทาง www.peaphotochallenge.com โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. และจะประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านทางwww.peaphotochallenge.com ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ peaphoto2021@gmail.com

Advertisement
Facebook Comments

Related post