Digiqole ad

NIA จับมือพันธมิตรจัดงานแถลงข่าว Innovation Thailand Run 2023 งานวิ่งครั้งแรกของประเทศไทยที่รวบรวมนวัตกรรม SPORT TECH กว่า 30 แบรนด์คนไทย มาจัดไว้ใจกลางสวน “กรุงเทพมหานคร”

 NIA จับมือพันธมิตรจัดงานแถลงข่าว Innovation Thailand Run 2023 งานวิ่งครั้งแรกของประเทศไทยที่รวบรวมนวัตกรรม SPORT TECH กว่า 30 แบรนด์คนไทย มาจัดไว้ใจกลางสวน “กรุงเทพมหานคร”
Social sharing

Digiqole ad

NIA จับมือพันธมิตรจัดงานแถลงข่าว Innovation Thailand Run 2023 งานวิ่งครั้งแรกของประเทศไทยที่รวบรวมนวัตกรรม SPORT TECH กว่า 30 แบรนด์คนไทย มาจัดไว้ใจกลางสวน “กรุงเทพมหานคร” ปล่อยตัวพร้อมกัน 1 ต.ค. นี้

3 กรกฎาคม 2566, กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวกิจกรรม “Innovation Thailand Run 2023” พร้อมโชว์ตัวอย่างนวัตกรรมฝีมือคนไทยเอาใจสายกีฬาและสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ งานอีเวนต์ นิทรรศการและการประชุมสัมมนา ด้านนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างแพลตฟอร์มส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพแล้ว ยังช่วยสร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพจากฝีมือคนไทยอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “NIA ในฐานะ “ผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม” (Focal Facilitator) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยด้วยการเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งพัฒนาองค์ประกอบสำคัญ 5 มิติ ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการนวัตกรรม 2) วิสาหกิจและองค์กรนวัตกรรม
3) ตลาดทุนและการลงทุน 4) นวัตกรและงานแห่งอนาคต และ 5) ตลาดและอัตลักษณ์นวัตกรรมของชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก ปัจจุบัน NIA มีแผนการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่และภูมิภาค เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมจำนวน 12 เมือง 12 ย่านนวัตกรรม ซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็น 1 ในนั้น โดย NIA ต้องการกระจายโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมให้กับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ หรือเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งก่อนในระยะแรก ซึ่งจะแตกต่างจากกรุงเทพมหานครที่เป็นแหล่งรวมระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยที่มีความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี การลงทุน ภาคเอกชนทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ มีภาคประชาสังคมที่แข็งแรง ซึ่งจะเห็นได้จากการที่กรุงเทพถูกจัดให้เป็นเมืองที่มี ระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดลำดับที่ 74 ของโลก ในปี 2566 ขยับจากอันดับที่ 99 ในปี 2565 จากการจัดอันดับดัชนี ระบบนิเวศทางสตาร์ทอัพโลกของเว็บไซต์ StartupBlink ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านระบบนิเวศนวัตกรรมทั่วโลก โดยการจัดงาน Innovation Thailand Run 2023 ครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงงานวิ่ง แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองศูนย์การพัฒนานวัตกรรมระดับโลก เพื่อดึงดูดนักลงทุน บริษัทเอกชนจากต่างประเทศ ให้มาลงทุนธุรกิจนวัตกรรมและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคเอกชนของประเทศไทย โดยเฉพาะนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Innovation) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครเมืองสร้างสรรค์”

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมวิ่งในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรมการวิ่งระยะไกลครั้งนี้ ใช้พื้นที่สวนธารณะเป็นพื้นที่ส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านกีฬา สำหรับแนะนำ ทดลองใช้จริง และจำหน่ายสินค้า/บริการนวัตกรรมด้านการวิ่งและกีฬาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้ของผู้ประกอบการที่ผ่านการสนับสนุนจาก NIA เพื่อให้นักวิ่งและประชาชนทั่วไป เกิดการรับรู้และเข้าถึงสินค้าและบริการนวัตกรรมด้านกีฬาที่เกิดจากการพัฒนาโดยคนไทย ช่วยเปิดมุมมองใหม่ ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมให้เป็นที่รับรู้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล”

“กิจกรรมวิ่งครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ระยะทาง ได้แก่ 1) Half Marathon ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร 2) Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 3) Micro Marathon ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร และ4) Nano Marathon ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โดยมีไฮไลต์ 4 ประเด็นคือ 1) CONNECTING THE ROUTE การวิ่ง 4 ระยะทางกับ 3 สวนสาธาณะใหญ่ใจกลางกรุง 2) INNOVATIVE RUNNING GEAR นวัตกรรมอุปกรณ์และสิ่งที่นักวิ่งได้รับ เช่น DRY DYE เสื้อวิ่งและแจ็คเกตจากผ้าย้อมสีโดยไม่ใช้น้ำ BRAVO เหรียญรางวัลที่เป็นวัสดุรีไซเคิลจากโลหะ TOUCH-PRINTING ผ้าบัฟเส้นใยวัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ฯลฯ 3) INNOVATIVE RUNNING SYSTEM นวัตกรรมระบบบริหารจัดการงานวิ่งจาก THAIRUN ซึ่งใช้เทคโนโลยี FACE X ระบบค้นหาและระบบจดจำใบหน้า ELECTRONIC BIB ระบบบันทึกข้อมูลสถิติการวิ่งแบบอัจฉริยะ และ 4) INNOVATIVE RUNNING SHOWCASE สินค้าและบริการนวัตกรรมด้านการวิ่ง กีฬา และการออกกำลังกาย จากฝีมือผู้ประกอบการไทยจำนวน 30 บริษัท ที่มาออกบูธโชว์และจำหน่ายสินค้านวัตกรรมให้นักวิ่งและประชาชนทั่วไปได้มาซื้อและทดลองใช้จริง เช่น X-REAL โปรตีนพืชสำหรับผู้ออกกำลังกาย VING รองเท้าแตะวิ่งได้ SMILE FEET นวัตกรรมแผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพ WIND TRAINING แอปพลิเคชันจัดตารางซ้อมวิ่งด้วยระบบ AI KEAH SPA GEL เจลบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากไขมันจระเข้ ZNERGY ไมโครเจลให้พลังงานดูดซึมไว เอ็นดานอล 801 น้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยเส้นเอ็น PROENGY เจลให้พลังงาน GI ต่ำจากน้ำผลไม้เข้มข้น และ EGGYDAY เส้นหมี่และเส้นราเมนจากโปรตีนไข่ขาว เป็นต้น” ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รับสมัครจำนวนจำกัด ผ่านทางเว็บไซต์ https://race.thai.run/innovation และกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่1 ตุลาคม 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนจตุจักร และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post