Digiqole ad

NEA เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go- Inter

 NEA เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go- Inter
Social sharing
Digiqole ad

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Salesman จังหวัด Go- Inter ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินงานตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการยกระดับความพร้อมทีมเซลล์แมนจังหวัดให้มีความรู้ด้านการส่งออกระหว่างประเทศการบริหารจัดการการส่งออกตลอดจนทักษะการจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการอบรมเกี่ยวกับ การมองหาตลาดให้เหมาะกับสินค้าและบริการ  การเข้าถึงข้อมูลตลาด และผู้ซื้อจากต่างประเทศ  การจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (OBM)  การเจรจาธุรกิจ (Business Negotiation) โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 150 ราย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

Facebook Comments

Related post