Digiqole ad

Longevity Medicine’ Exclusive Talks’ ตอกย้ำความเป็นเลิศ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์

 Longevity Medicine’ Exclusive Talks’ ตอกย้ำความเป็นเลิศ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์
Social sharing
Digiqole ad

‘Longevity Medicine’ Exclusive Talks’ ตอกย้ำความเป็นเลิศ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพ ยั่งยืน

…โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ตอกย้ำความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้วยการจัดงาน ‘Longevity Medicine’ Exclusive Talks’ ขณะที่ ทางด้านสตรีหมายเลข 1 ของประเทศไทย ในฐานะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามด้านผิวพรรณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เผยว่า การแพทย์เพื่ออายุยืนยาวแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพไปอีกขั้น หลังโครงสร้างประชากร ประเทศไทย เปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์…

 

ก่อนหน้านี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เปิดเผยจ้อมูลว่า ในปี 2566 จำนวนผู้สูงวัย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าในปี 2583 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 30 ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดการเพิ่มขึ้นของโรค ต่างๆ รวมถึงทำให้เกิดการแบกภาระทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับความชรา เพิ่มขึ้นอีกมาก

ด้านองค์การอนามัยโลก ยังมีรายงานอีกด้วยว่า โรค NCD หรือ โรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย นับเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรโลก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากกองควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ที่แสดงให้เห็นถึงจํานวนผู้เสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ในประเทศไทยที่ยังคงเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยง อาทิเช่น การรับประทานอาหารหวานจัด มันจัด อาหารปิ้งย่าง การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ไม่ออกกําลังกาย นอนดึก มีความเครียดสูง พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการทําลายเซลล์ในร่างกาย ดังนั้น การส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างยืนยาวควบคู่ไปกับการมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการบริบาลสุขภาพระดับโลกมากว่า 43 ปี และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในฐานะผู้บุกเบิกการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การมีอายุยืน (Longevity Medicine) อย่างมีคุณภาพมากกว่า 20 ปี เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ประโยชน์จากการวิจัยล่าสุดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ เพื่อป้องกันหรือชะลอปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพ และ เพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว

โดยล่าสุด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ จัดงาน Exclusive Talks หัวข้อ “Longevity Medicine: Upskilling the Physicians of Tomorrow” และ หัวข้อ “Longevity Medicine: Shaping the Future of Healthy Aging” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับการแพทย์ด้าน Longevity Medicine โดยได้รับเกียรติจาก พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน สตรีหมายเลข 1 ของประเทศไทย และ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามด้านผิวพรรณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มากล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ และ ได้รับเกียรติจากผู้ชำนาญการด้านสุขภาพและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติด้าน Longevity medicine 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ไบรอัน เคนเนดี้, ดร. คอลลิน อีวาลด์ และดร. เอเวอร์ลีน บิสชอฟ มาเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน

พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน สตรีหมายเลข 1 ของประเทศไทย และแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามด้านผิวพรรณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า การแพทย์เพื่ออายุยืนยาวแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพไปอีกขั้น ซึ่งไม่ใช่แค่การรักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น แต่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดีตลอดชีวิตของเรา ความรู้ทางการแพทย์ในเรื่อง Longevity Medicine นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดอนาคตด้านการดูแลสุขภาพ ทำให้แพทย์สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อให้การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม เป็นการดูแลสุขภาพเชิงรุกและเฉพาะบุคคลมากขึ้น

ดร. ไบรอัน เคนเนดี้ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสาขาการวิจัยเรื่องอายุ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยาของการสูงวัย และมีส่วนร่วมในการวิจัยที่เน้นเรื่องการชะลอปัจจัยที่ทำให้เกิดความชรา รวมถึงงานวิจัยเรื่องการศึกษาพันธุศาสตร์ ชีววิทยาของเซลล์ บทบาทของยีนบางชนิดและสารประกอบต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อความชรา ตลอดจนประสิทธิผลของการอดอาหารและการจำกัดแคลอรี่ และศักยภาพของยา เช่น ราปามัยซิน ในการยืดอายุขัย ควบคู่ไปกับความสำคัญของวิธีการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน อาหารเพื่อสุขภาพ การจัดการความเครียด และการนอนหลับที่มีคุณภาพเพื่อการมีอายุยืนยาว

ดร. คอลลิน อีวาลด์ นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสที่โด่งดังจากงานวิจัยเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลของการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี งานวิจัยของดร. คอลลิน ได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ประสาทและความชรา และเขาได้มีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจบทบาทของการส่งสัญญาณอินซูลิน/IGF-1 ต่อโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมดุลของคอลลาเจนในช่วงอายุยืนยาว รวมถึงการกำหนดโปรตีนที่สร้างเมทริกซ์นอกเซลล์ ทีมงานของดร. คอลลิน ใช้ข้อมูลการแสดงออกของยีนเพื่อทำนายยาที่สามารถชะลอความชราได้

ดร. เอเวอร์ลีน บิสชอฟ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเซี่ยงไฮ้ มีความเชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และเป็นผู้นำในการบูรณาการด้านการใช้ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นในเชิงการแพทย์อายุยืนยาว งานของดร.เอเวอร์ลีน ในด้านวิทยาผู้สูงอายุและการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการวินิจฉัย กำลังปฏิวัติแนวทางการปฏิบัติทางคลินิกในเรื่องผู้สูงวัยและมะเร็งโดยใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคล ซึ่งมีส่วนสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งในคนอายุ 100 ปี ที่มีประวัติทางพันธุกรรมได้อย่างไร

นอกจากนี้ ดร. เอเวอร์ลีน บิสชอฟ ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดทางชีวภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความชรา เช่น นาฬิกาแสดงการแก่ชรา เพื่อบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติทางคลินิก แนวทางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านการแพทย์เพื่อการมีอายุยืนยาวและพัฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ทั้งสามท่านนี้ไม่เพียงแต่ผลักดันขอบเขตของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในเรื่องสุขภาพและการดูแลป้องกันอีกด้วย ผลงานวิจัยของพวกเขาเป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจและเปิดรับศักยภาพสูงสุดของการแพทย์เพื่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมและวิธีการที่ทันสมัย ตลอดจนทุ่มเททำการวิจัย เพราะความจำเป็นในการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน การส่งมอบการดูแลสุขภาพจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม เพื่อจุดหมายแห่งการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ และเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ในทุกช่วงวัย

Facebook Comments

Related post