Digiqole ad

LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 ยกระดับโซลูชันและการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม

 LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 ยกระดับโซลูชันและการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม
Social sharing
Digiqole ad

LogiMAT | Intelligent Warehouse (2022) เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำเกี่ยวกับโซลูชันการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการระบบคลังสินค้า หรือ อินทราโลจิสติกส์ (Intralogistics) ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ Warehousing, Storage, Material Handling, Intralogistics System, Manage and Service และ Cold Chain เข้ากับผู้เข้าร่วมงาน โดยงาน LogiMAT | Intelligent Warehouse (2022) นำทัพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 80 แบรนด์ ที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย ซึ่งล้วนเป็นผู้มีศัพยภาพด้านการลงทุน ผู้มีส่วนตัดสินใจในการขับเคลื่อนองค์กร หรือ หน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนภูมิภาคฯ ให้เติบโตในอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย โดยปีนี้ได้มีพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าขนาด 5,040 ตารางเมตร จะถูกเติมเต็มด้วยแนวคิดแห่งอนาคตและเทรนด์โซลูชันล่าสุด (ideas of tomorrow and solutions of today) พร้อมนำเสนอ ระบบอินทราโลจิสติกส์ เทคโนโลยีโคบอท (มนุษย์+หุ่นยนต์) เครื่องมือการจัดการกระบวนการและปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยทั้งหมดนี้จะถูกนำเสนอภายในงาน LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022

Intralogistics (อินทราโลจิสติกส์): โซลูชันอัจฉริยะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการทำงานที่ช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการผลิตและคลังสินค้า 

งานแสดงสินค้า LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำของประเทศที่มุ่งนำเสนอนวัตกรรมในการวางระบบคลังสินค้าและนำเสนอเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าในอนาคต งานแสดงสินค้าครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยความร่วมมือระหว่าง “LogiMAT” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ระดับโลกจากประเทศเยอรมนี และ “Intelligent Warehouse” ซึ่งเป็นงานอินทราโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศไทย ภายในงาน LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 ครั้งนี้ จะมีการนำเสนอวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดจำกัดความสามารถให้กับผู้ประกอบการในการบริหารคลังสินค้า การจัดจำหน่าย การขนส่ง และอินทราโลจิสติกส์จากภาคส่วนที่หลากหลาย โดยมีพันธมิตรจากหลายอุตสาหกรรมให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมงานครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่ง ธุรกิจเครื่องสำอาง เภสัชกรรม ธุรกิจ process manufacturing รัฐบาลและสมาคม ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก รวมถึงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ อย่างเคมีภัณฑ์ บิ๊กเดต้า (big data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

นายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด กล่าวว่า “LogiMAT | Intelligent Warehouse (2022) เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำเกี่ยวกับโซลูชันและนวัตกรรมการจัดการระบบคลังสินค้า หรือ อินทราโลจิสติกส์ (Intralogistics) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคมนี้ โดยงานนี้ถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ Warehousing, Storage, Material Handling, Intralogistics System, Manage and Service และ Cold Chain ซึ่งงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือและเซ็นสัญญาในปี 2020 ระหว่าง EUROEXPO Munich, Messe Stuttgart ผู้จัดงาน “LogiMAT” งานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ระดับโลกจากประเทศเยอรมนี และบริษัท เอ็กซ์โลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้จัดงาน “Intelligent Warehouse” งานอินทราโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศไทย”

“ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมอินทราโลจิสติกส์ในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า80 แบรนด์ จากทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศจีน เวียดนาม อินเดีย และเยอรมนี อาทิ HAI ROBOTIC, Interroll (Thailand) Co., Ltd., SSI Schaefer Systems International Co., Ltd., Addverb Technologies, SCA System Consulting Association ตลอดจนสมาชิกอีกมากมายจากสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย และบริษัทภายใต้พาวิลเลี่ยนเยอรมนี ที่ยืนยันการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งล้วนมีศักยภาพที่จะติดต่อและดึงดูดผู้เข้าชมที่มีความสนใจด้านการค้าได้กว่า 5,000 ราย”

“โดยไฮไลต์ที่ห้ามพลาดเลยในปีนี้คือ คือเวทีสัมมนา ที่มาพร้อมกับธีม “Hands on Technology, Innovative Industrial Solutions” ซึ่งประกอบไปด้วย 2 เวทีหลักด้วยกัน คือ เวที “Thai Intralogistics 4.0 Forum” หรือ “Orange Forum” เนื้อหาภาพรวมอุตสาหกรรมฯ เจาะเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุด ที่มีส่วนช่วยในคลังสินค้าตลอดจนส่งผลต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท Boxme Thailand, ฯลฯ และเวที “Intralogistics Solutions Forum” หรือ “Blue Forum” เนื้อหาเชิงลึก โซลูชันการจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆโดย กองโลจิสติก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, บริษัท ดีเฟนส์มี จำกัด และอื่น ๆ อีกมากมาย”

สุดท้ายนี้ งาน LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ ด้วยการมอบแพลตฟอร์มและพื้นที่นำเสนอธุรกิจ รวมถึงเป็นตัวกลางในการรวบรวมเครือข่ายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอินทราโลจิสติกส์จากทั่วโลก ซึ่งนับว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะประตูสู่การลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่ามีมูลค่าการซื้อขายในการเจรจาทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 400 ถึง 1,000 ล้านบาท นายภูษิต ศศิธรานนท์ กล่าวเสริม

นายไกรสร นาคะพงศ์ นายกสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย ผู้จัดร่วม อธิบายว่า “สมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย เริ่มต้นจากการรวมกลุ่ม ของบุคคลที่ประกอบอาชีพที่อยู่ในในแวดวงโลจิสติกส์ หรือ คลังสินค้า และธุรกิจระบบการจัดการ ซึ่งแรกเริ่ม ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นชมรมในปี 2560 โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการ” หลังจากนั้นในปี 2563 จึงได้มีมติจากสมาชิกในชมรม ให้ยกระดับขึ้นตั้งเป็นสมาคมภายใต้ชื่อว่า“สมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย (Thai Intralogistics Association)”

“โดยการจัดตั้งสมาคมฯ ในครั้งนี้มีพันธกิจในการช่วยเหลือสมาชิกภายในสมาคม และยกระดับธุรกิจคลังสินค้าสู่มาตรฐานระดับสากล และมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม Thai Intralogistics ให้ยั่งยืน-แข็งแกร่ง-ต่อเนื่อง พร้อมปรับตัวให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ ซึ่งสมาคมฯ ได้มุ่งเน้นส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจเรื่อยมาเพื่อประโยชน์ที่ดีกับธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจ ทางสมาคมฯ ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการจัดงานครั้งนี้ โดยให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมสัมมนา โดยแบ่งเป็น 2 เวที ได้แก่ Thai Intralogistics 4.0 Forum และเวที Intralogistics Solutions Forum นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรม “When Man & Robot Work Together” ซึ่งจะพาทุกท่านปสำรวจวิธีการทำงานร่วมกันของมนุษย์และระบบอัตโนมัติ ที่เราจะขอเรียกว่า “โคบอท” เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น ถัดมาที่โซนกิจกรรม “Young Gen Showcase” ที่จะชวนทุกท่านมาสำรวจเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมอินทราโลจิสติกส์ผ่านวิสัยทัศน์ที่สดใสและความสามารถของคนรุ่นใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตลอดจนการจัดการธุรกิจ โดยทางงานฯ มีจุดมุ่งหมายให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่มากความสามารถ สร้างสรรค์ และมีทักษะสูง พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม ได้ใช้พื้นที่นี้ในการแสดงศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่ และสุดท้ายกับโซน LW Intralogistics Clinic ที่ทางสมาคมเป็นผู้จัด โดยมุ่งเน้นในเรื่อง Warehouse Consulting และ Warehouse Management เป็นหลัก ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถพูดคุยปรึกษาแผนการจัดการคลังสินค้า วางกลยุทธ์ลดต้นทุน รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการอุปสรรคต่าง ๆ รวมไปถึงการรับมือกับอุปสรรค”
นายไกรสร นาคะพงศ์ กล่าวปิดท้าย

การขยายการลงทุนในธุรกิจเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยดึงดูดเครือข่ายจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลก รวมถึงแรงหนุนจากผู้สนับสนุนรายใหญ่

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการประเทศไทย (TCEB) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า กล่าวว่า “ความร่วมมือกันระหว่าง LogiMAT และ Intelligent Warehouse จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดงานและเป็นการเปิดประตูประเทศไทยสู่การเป็น Logistics Hub สากล โดยจะจัดร่วมกันในปีนี้เป็นครั้งแรก เพื่อเจาะตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียนมากกว่า 10 ปีจากการจัดอันดับของ UFI หรือ The Global Association of the Exhibition Industry”

“งาน LogiMAT | Intelligent Warehouse นี้ได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บในรูปแบบ “Marketing and Public Relations Activity Support Program” คือ การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมภายใต้นโยบาย “New Show Essentials” ที่ได้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานใหม่ในประเทศไทย ทั้งในด้านเงินสนับสนุนและในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารของทีเส็บพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งในปีนี้เรามีงานใหม่ ๆ เข้ามาจัดในประเทศเป็นจำนวนถึง 9 งานเลยทีเดียว”

“ทีเส็บมีความเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เนื่องจากอุตสาหกรรมอินทราโลจิสติกส์นั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปีของประเทศไทย” นางสาวกนกพร ดำรงกุล กล่าวเสริม

นายณัฐพล เดชวิทักษ์ กรรมการนายทะเบียน หอการค้าไทย ผู้สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า กล่าว่า “หอการค้าไทย ในฐานะสถาบันหลักทางการค้าและบริการของประเทศที่ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่าย ส่งเสริมโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งมีการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตผ่านการนำแนวคิดโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อในทุกกระบวนการของโลจิสติกส์ มาปรับใช้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน”

“ในนามของหอการค้าไทย ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมสนับสนุนการจัด งานแสดงสินค้า LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระบบภายในคลังสินค้า เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ใช้ภายในคลังสินค้าทั้งระบบการจัดการ จัดเก็บ และเบิกจ่ายสินค้า เป็นต้น ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโลจิสติกส์ จัดโดย บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด, EUROEXPO Munich, Messe Stuttgart และสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย”

“ซึ่งการจัดงานฯ จะส่งผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการบริหารจัดการ ‘ต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้าที่จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจด้วยประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  นอกจากนี้ หอการค้าไทย รู้สึกยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ทราบว่า “ผู้จัดงานได้เลือกประเทศไทยในการจัดงานในครั้งนี้” ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า อุตสาหกรรมภายในประเทศและนานาชาติยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ในการเป็นประตูสำคัญสู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประตูสู่การลงทุนของภูมิภาค” สำหรับอุตสาหกรรม ‘อินทราโลจิสติกส์’ ดังนั้น หอการค้าไทย จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอินทราโลจิสติกส์สามารถเติบโตและมีส่วนในการช่วยผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถแข่งขันและการดำเนินธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านการนำเสนอโซลูชั่นและนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยทั้งผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายณัฐพล เดชวิทักษ์ กล่าว

 

Facebook Comments

Related post