Digiqole ad

KFC ร่วมมือ กสศ. ปั้นหลักสูตร “ยุคใหม่” มุ่งปลุกไฟฝันเด็กหลุดระบบ

 KFC ร่วมมือ กสศ. ปั้นหลักสูตร “ยุคใหม่” มุ่งปลุกไฟฝันเด็กหลุดระบบ
Social sharing

Digiqole ad

เคเอฟซี ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวครั้งสำคัญของโครงการ KFC Bucket Search” สานต่อผลักดันนโยบาย Thailand Zero Dropout พร้อมอัปเดตความคืบหน้าโครงการที่มุ่งเน้นพาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ในพื้นที่นำร่องกว่า 10 จังหวัดทั่วประเทศไทยกลับเข้าสู่สังคม และเดินหน้าพัฒนา หลักสูตรการเรียนเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและตอบโจทย์ชีวิตเด็ก ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส) เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เพราะศักยภาพและความสามารถที่หลากหลายของเด็กไทย ไม่ควรถูกทอดทิ้ง โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วย นายเศกไชย ชูหมื่นไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และประธานมูลนิธิเคเอฟซี ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) นางจารุวรรณ บุญโต ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราลชธานีและนายจักรกฤต โยมพยอม (ทอม) อินฟลูเอนเซอร์ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

Facebook Comments


Social sharing

Related post