Digiqole ad

Kerry Logistics Network ทุ่ม 3.4 พันล. ดัน Kerry Express ขยายธุรกิจ

 Kerry Logistics Network ทุ่ม 3.4 พันล. ดัน Kerry Express ขยายธุรกิจ
Social sharing
Digiqole ad

พร้อมเสริมแกร่งตำแหน่งผู้นำตลาดจัดส่งพัสดุในไทย

บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (KLN) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง ได้ประกาศข้อเสนอในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 780,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 3,438,396,000 บาท ให้กับบริษัทที่  บริษัท เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด  ถือหุ้นทางอ้อม 100%

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศของ KLN ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “KEX” โดย KLN ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกลยุทธ์ขยายธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และสนับสนุนธุรกิจของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสในไทย ซึ่งการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ ถือเป็นเพียงก้าวแรกจากอีกหลากหลายขั้นตอน ที่ KLN จะดำเนินการเพื่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานของ KEX อีกด้วย

KEX เชื่อว่า การจับมือกันของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และด้วยชื่อเสียงระดับโลกของ KLN ในด้านโซลูชันที่ตอบโจทย์เรื่องการบริหารจัดการซัพพลายเชน ความเชี่ยวชาญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กว่า 59 ประเทศ ทั่วโลก รวมถึง การเข้ามาของบริษัท เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ที่มีทั้งประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีและความรู้ในอุตสาหกรรมจัดส่งพัสดุด่วน  จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามปีแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาดได้อย่างยั่งยืน

โดยหากได้รับการสนับสนุนทางการเงินนี้ KEX จะเร่งลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติในหลาย ๆ ด้านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ KLN ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ เติมเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและชำระหนี้ที่มีอยู่อีกด้วย

ข้อเสนอในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นการยืนยันแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KLN อย่าง บริษัท เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งด่วนชั้นนำในประเทศจีน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ KEX ในประเทศไทย โดย KLN ถือหุ้น 100% ของบริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KEX

การออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับ KEX บ่งชี้ถึงการสนับสนุนทั้งด้านการดำเนินงานและการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งอาจดำเนินการต่อหรือไม่ก็ได้  และกระบวนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาอีกพักหนึ่ง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง  นอกจากนี้ รูปแบบการให้การสนับสนุนมายัง KEX ยังไม่ได้มีข้อตกลงอย่างแน่ชัดจากผู้ถือหุ้น

#####  

Facebook Comments

Related post