Digiqole ad

KBTG ส่งมอบถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 8 โรงพยาบาลและมูลนิธิ

 KBTG ส่งมอบถังออกซิเจนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 8 โรงพยาบาลและมูลนิธิ
Social sharing

Digiqole ad

BTG ส่งมอบถังออกซิเจน เครื่องวัดและเครื่องผลิตออกซิเจน ในโครงการติดอาวุธให้หมอ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ 8 โรงพยาบาลและมูลนิธิ รวมมูลค่า 2 ล้านบาท เพื่อติดอาวุธให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้เต็มความตั้งใจและช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG เปิดเผยว่า วิกฤตระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น บุคลากรทางการแพทย์ผู้อยู่ด่านหน้าไม่เพียงต้องรับศึกหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย แต่ต้องเผชิญกับสภาวะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างที่ตั้งใจ ทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

KBTG พร้อมส่งกำลังใจให้กับทางทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรหน้าด่านด้วยการระดมทุน 1,000,000 บาท ในโครงการติดอาวุธให้หมอ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อนำไปจัดซื้อถังออกซิเจน เครื่องวัดและเครื่องผลิตออกซิเจน รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนสิ่งของดังกล่าว โดยทุกการบริจาค 1 บาท KBTG จะสมทบให้อีก 1 บาท รวมยอดบริจาคหลังหักค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

ทั้งนี้ KBTG ทำการระดมทุนได้สำเร็จตามเป้าหมายในเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14-28 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์เทใจดอทคอม ชุมชนการให้เพื่อคนไทย www.taejai.com  และได้มอบถังออกซิเจน เครื่องวัดและเครื่องผลิตออกซิเจนให้ 8 โรงพยาบาลและมูลนิธิ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลยะลา มูลนิธิกระจกเงา  และเพจเราต้องรอด ซึ่งแต่ละแห่งจะได้รับชุดถังออกซิเจน 17 ชุด เครื่องวัดออกซิเจน 29 ชุด และเครื่องผลิตออกซิเจน 5 ชุด

Facebook Comments


Social sharing

Related post