Digiqole ad

JWD ขยายธุรกิจสู่ขนส่งผลิตภัณฑ์สายสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์

 JWD ขยายธุรกิจสู่ขนส่งผลิตภัณฑ์สายสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
Social sharing
Digiqole ad

JWD Group นำโดยคุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO, คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล CCO ร่วมกับนายแพทย์ชูชาติ วินิตวัฒนคุณ CEO บริษัท ฟิวเจอร์ เฮสท์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ Finno-Health และ นายอภิสิทธิ์ อุตรวิเชียร CEO บริษัท Fondooz Services Technology เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิค Mass Spectrometry” ของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ ร่วมกับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เหมาะสมมาขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจในแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อความคล่องตัวในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉม (Disruption) ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลังจากสถานการณ์ของการระบาดอย่างร้ายแรงของโรค COVID-19 ครั้งนี้

ทาง JWD ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา และงานวิจัยของนักวิจัยในโครงการนี้ โดยการผลักดันให้เกิดการยกระดับ ในกลุ่ม Healthcare Logistics & Supply Chain ที่เอื้อต่อประสิทธิภาพด้านการควบคุมโรคระบาดของภาครัฐ และเอกชนต่อไป นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนโครงการวิจัยในขั้นตอนของการเตรียมการ การเก็บสิ่งส่งตรวจ และกระบวนการทาง Supply Chain ที่ได้มาตรฐานทางการขนส่งสากล มีการคัดแยกกลุ่มรถขนส่งสำหรับ ผลิตภัณฑ์สายสุขภาพ และการบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ เพื่อนำไปพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ในเครือบริษัทต่อไป

Facebook Comments

Related post