Digiqole ad

JobsDB by SEEK ผนึกกำลังร่วมมือกับ กรมจัดหางาน แก้ปัญหา ลดอัตราการว่างงาน พัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถให้แรงงานไทย

 JobsDB by SEEK ผนึกกำลังร่วมมือกับ กรมจัดหางาน  แก้ปัญหา ลดอัตราการว่างงาน พัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถให้แรงงานไทย
Social sharing
Digiqole ad

JobsDB by SEEK ร่วมกับกรมจัดหางาน พร้อมด้วยอีก 7 บริษัทลงนาม MOU เพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงตำแหน่งงาน ตามความรู้ ความสามารถ พร้อมวิเคราะห์ความถนัดให้ตรงกับตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ทิศทางในการหางานในประเทศไทยและทั่วเอเชียได้อย่างตรงจุด

คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในยุคปัจจุบันตลาดงานเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะเป็นยุคที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจที่สามารถเริ่มทำงานแทนมนุษย์ได้ ทำให้บางตำแหน่งงานถูกแทนที่ด้วย AI หรือหุ่นยนต์ประดิษฐ์ ส่งผลให้องค์กรต้องเริ่มปรับตัวสู่เข้าโลกสมัยใหม่ และคนทำงานต้องเร่งพัฒนาทักษะ เพื่อให้ศักยภาพของตัวเองตรงกับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันมากที่สุด

“JobsDB by SEEK เป็นอีกหนึ่งแพลทฟอร์มในการจัดหางานชั้นนำของประเทศไทย ที่ยกระดับการบริการด้านต่างๆ ไม่เพียงแค่การประกาศตำแหน่งงานเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวกลางที่จะช่วยดึงทักษะของคนทำงานออกมาให้ตรงองค์กรมากที่สุดในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกต่างๆ อาทิ อัตราเงินเดือนเฉลี่ยในตลาดแรงงานกว่า 450 สาขาชีพ, การเปรียบเทียบเงินเดือนปัจจุบันกับเงินเดือนเฉลี่ยในสาขาอาชีพเดียวกัน, สาขาอาชีพที่ได้รับเงินเดือนสูงที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรม และยังสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างที่กำลังเปิดรับสมัครในสาขาอาชีพนั้นๆ”

ล่าสุด JobsDB by SEEK ได้ผนึกกำลังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ อาทิ กรมจัดหางาน พร้อมด้วย 7 บริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำแก้ปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการวางแผนหาคนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจหลักเป็นข้อตกลงร่วมกัน 4 ข้อ คือ 1.เชื่อมโยงตำแหน่งงานว่างกับบริษัทจัดหางานทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. แลกเปลี่ยนความร่วมมือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมระหว่างหน่วยงาน 3. สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของประชาชน และ 4.เปิดโอกาสให้บริษัทจัดหางานเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ซึ่งพันธกิจทั้ง 4 ข้อ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้คนงานเข้าถึงข้อมูลและทิศทางในการหางานในประเทศไทยและทั่วเอเชียได้อย่างตรงเป้าหมายอย่างที่ต้องการ

นอกจากนี้ JobsDB by SEEK ยังได้วางกลยุทธ์การร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรในเรื่องของการทำงานแบบ Hybrid Work ที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับคนงานรุ่นใหม่ อีกทั้งยังแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและเทรนด์ในการหางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการเสริมสร้างทักษะ ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรผ่านการอบรม สัมมนา และเผยแพร่ Data & Survey report ต่างๆ นั่นเอง

“การร่วมมือกับพันธมิตรที่ JobsDB by SEEK ได้สร้างขึ้นในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการปรับตัวในการทำงานในยุคนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างองค์กรแบบใหม่ที่มีคุณค่าและพร้อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในเรื่องของการหางาน การพัฒนาอาชีพให้เป็นเรื่องง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมในโครงการ ถือว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและพร้อมมุ่งมั่นสร้างอนาคตให้กับการทำงาน อีกทั้งการพัฒนาอาชีพให้เป็นที่ประสบความสำเร็จเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและทั่วทวีปเอเชีย” คุณดวงพรกล่าวปิดท้าย

Facebook Comments

Related post